Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

  • Tlačivo s overenými podpismi,
  • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
  • 2x kópia živnostenského listu,
  • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
  • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
  • 2x podpisový vzor konateľov,
  • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
  • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. - čo je pre vás výhodnejšie?

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

nema este ZL

Chance a admin - concerning: Este nemame urobeny zivnostensky list. Ak mam ako si spominal vyssie - 20 predmetov podnikania ako mam postupovat potom? Dakujem za vase cenne rady.

marec KA:

Pozri príspevok nad tebou od chance, to je aj tvoj prípad.

admin:

Takže 1. urobiť živnosť na každý predmet podnikania = niekoľko živnostenských listov.
Potom citujem: si dať ísť za 100SK kolok nechať spraviť výpis živnostenského oprávnenia na živnostenskom oddelení?

Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby = žiadosť o ŽL

Admin tlačivom na založenie živnosti je Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra (ktoré je na www. orsr.sk)? Spoločnosť s.r.o. zakladáme štyria to znamená, že každý jeden musí osobitne podať Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra osobitne? Miesto podnikania je potom budúca adresa s.r.o.? Je možne aby sme boli všetci štyria na jednom Návrhu na zápis podnikateľa fyzickej osoby. Ak nie tým pádom všetci štyria musíme platiť 100 Sk za každý predmet podnikania?
Urobiť živnosť na každý predmet podnikania = niekoľko živnostenských listov = po novom100 Sk za každý predmet podnikania?
Admin veľmi Ti Ďakujem za tvoju pomoc.

Návrh na zápis

Pri zakladaní s.r.o. sa nepodáva návrh na zápis fyzickej osoby, ale spoločnosti s ručením obmedzným do obchod. registra. Na to je jedno tlačivo, do ktorého sa vyplnia údaje o všetkých spoločníkoch a o spoločnosti. Adresa s.r.o. je adresa sídla spoločnosti, ktorú máte v spoločenskej zmluve. Toto sa podáva na súde. Živnosť sa ale musí vybaviť ešte predtým a to na tzv. živnostenskom úrade, správne sa to myslím volá Odbor živnostenského podnikania okresného úradu. Živnosť sa tiež nevybavuje pre vás spoločníkov ako fyzické osoby, ale pre vašu spoločnosť, ktorú ste založili spísaním spoločenskej zmluvy. Čiže neplatíte každý zvlášť na 4-krát, platíte iba raz. Platí sa 100 Sk kolok za každý predmet podnikania.

Návrh na zápis

Trošku sme sa nerozumeli – sorry za moje nezrozumiteľne písanie. Tlačivo na založenie s.r.o. mam. Myslel som že keď budeme zakladať živnosť na živnostensko urade tak taktiež potrebujeme tlačivo na založenie živnosti. Ak som dobre pochopil z tvojho posledného príspevku tak na založenie živnosti na živnostenskom úrade budeme potrebovat tlačivo na založeie s.r.o., spoločensku zmluvu a tak ďalej....Špecialne tlačivo suvisiace so zakladanim živnosti pre našu spoločnosť NEPOTREBUJEME.
Veľmi pekne ďakujem

Kópie do Zbierky listín

zakladáme sro-čku....celá genéza je nám v princípe jasná len ani po prečítaní príslušného zákona som nezmúdrel čo sa týka počtov kópií k "Návrhu na zápis s.r.o do OR".
V prílohách uvádzam zoznam jednotlivých príloh:- od Spoločenskej zmluvy.... cez Vyhlásenie správcu vkladu.... až po Podpisové vzory.......Neviem však či to všetko stačí priložiť v jednej kópii alebo je potrebné zo zákona druhú kópiu do ZBIERKY LISTÍN??????
Ak aj áno tak či v plnom rozsahu- všetky prílohy, alebo stačí len konkrétna/e prílohy????
Ďakujem

občiansky preukaz

Dlhodobejšie pôsobím mimo Slovenska a preto sa tak hlúpo pýtam na niektoré možno jasné záležitosti. Jedným z problémov pri zakladaní s.r.o. možno môže byť už neplatný občiansky preukaz. Je možne dokladovať pre potrebné záležitosti cestovným pasom? Je možne v SR vybaviť občiansky do 24 hodín?
S pozdravom

marec KA:

Jasné, už asi rozumiem. Takže je to takto:
1) s.r.o. sa zakladá podpisom spoločenskej zmluvy jej zakladateľmi, žiadnym tlačivom,
2) po založení s.r.o. sa podá na živ. úrade žiadosť o vydanie živnostenského listu a na to majú na živ. úrade tiež svoje špeciálne tlačivo, ktoré ti dajú a ktoré musíš vyplniť, nie je to to isté tlačivo ako na zápis do OR, je to iné tlačivo, podáva sa to iba v jednom exemplári, žiadne kópie, žiadne overovanie,
3) až keď bude vydaný živ. list, potom sa podáva návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra, na toto sa používa tlačivo Návrh na zápis s.r.o. do OR.

Ohľadom nového občianskeho preukazu - tu je stránka ministerstva vnútra, kde sa o tom píše, lehota na vydanie je 30 dní, o zrýchlenom vydávaní sa tam nič nehovorí. Či by stačil pas, to bohužiaľ neviem poradiť, treba vyskúšať :)

zajoza:

V článku je to napísané, ktoré treba 2x. Ta tu to zopakujem:
1x tlačivo návrhu na zápis do OR s overenými podpismi
2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina
2x kópia živnostenského listu
2x vyhlásenie správcu vkladu
2x listina preukazujúca užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej je sídlo spoločnosti
2x podpisový vzor konateľov,
2x ak je jediný spoločník, vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom v inej spoločnosti

Pre MIREC KA

Ja ti to napisem uplne jednoducho:
nepotrebujes ziadne tlacivo na založenie živnosti. Ides v tvojom pripade so spolocenskou zmluvou (2x zmluva a overene podpisy) na zmluve - vsetkych spolocnikov!!! Tlacivo na zalozenie zivnosti, ako si to ty nazval Ti daju priamo tam a pokial vsetko mas nachystane, vratane kolkov (pocet predmetov cinnosti x 100SKK), overene 2 zmluvy a su ochotni, tak by si to tam v pohode mohol pred nimi spisat (alebo spis to na chodbe je to jednoduche a strucne). Ma to par stran a ked zenska stoji nad tebou, tak ti hned povie co vypisat a co nie. Doporucujem ti,aby si mal na 1 alebo dvoch stranach napisane len samotne predmety podnikania (vytlacene so sebou) aby si to nemusel prepisovat do formulara (daj je to nech si to zopne k tomu). To ti zaberie max.20 minut. Odovzdas a oni ti vystavia zivnostensky list (3-4 dni) na spolocnost nie jednotlivcov. Potom postupuj podla navodu, co tu admin pisal. Zivnostenske budu na spolocnost a dostanes pridelene ICO. Daj si spravit vypis (hned ako pojdes pre zivnostenske - tam sa nachystaj, ze to budes preberat 20-30 minut - kazdy zivnostensky budes musiet podpisat), na vypis potrebujes 2x100 korun kolok. Vsetko to maj zo sebou, spravis to "JEDNYM VRZOM" :-D Ak dodrzis postup, tak na odbor zivnostenskeho podnikania pojdes presne 2x (1.zalozit zivnost, 2. prevzat zivnosti spolu 2 dvomi vypismi)

PS1: Vypis predmetov cinnosti zacni: ČASŤ B. Predmety podnikania (pretoze v tej ziadosti budes cast B nahradzat tvojimi vytlacenymi stranami aby si to nemusel rucne prepisovat)

PS2: Admin, nie si nahodou Pavol?

Cahnce a Admin

Chance a Admin (Pavol :o) co si myslite o zalozeni cez firmu, ktora sa s tym zaobera. Uz to bolo spomenute skor. Vyslo by to cca 13 600,- zo vsetkym. Dotyčná firma ktora sa tym zaobera plati poplatky namiest 10 000,- Sk kolka len 5000,-. Zaručuju minimalnu pravdepodomnost zamietnutia. Vsetky tlaciva som si pripravil na zaklade tejto skvelej stranky. Viac menej vsetko mam uz hotove no a moj kolega prisiel na zaver s tymto Chance a Admin dakujem za predchadzajuce vysvetlenie.
S pozdravom

poplatok

Určite to nie je tak, že TÁ FIRMA platí také poplatky a ostatní väčšie. Pozerám do zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a tam zisťujem, že § 6, ods. 4:
Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.
Takže áno, je možné zaplatiť iba 5000 Sk namiesto 10000, ak sa návrh podáva elektronicky. To bude pravdepodobne aj prípad tej firmy, že to asi podávajú elektronicky. Takých firiem, čo zakladajú s.r.o.čky za poplatok je dosť, aj na týchto stránkach sa často objavujú ich reklamy. Ja s tým nemám osobné skúsenosti, ale ak si človek veľmi potrebuje ušetriť čas a námahu so zakladaním firmy, tak prečo nie, treba skúsiť.

nizky poplatok

rad by som sa pripojil do diskusie o lacnych firmach, ktore zalozia srocku.
sestra si nedavno zakladala firmu a vygooglila taku firmu o ktorej hovorite. dokopy ju to stalo asi 13 tisic aj s poplatkami, takze to nie je 12 tisic, lebo k tomu este prirataju poplatky za zivnosti (100 korun za jednu). aj tak sa mi to zda dobre, lebo co tu pisete, tak len poplatky stavaju 13 tisic.
ona bola spokojna, a firmu jej normalne zalozili, takze to asi mozne bude aj v takej cene. ja keby som od nej nevedel, velmi by som rozmyslal, ci ich vyuzit, ved firmu zaklada clovek raz a nechce riskovat.
tolko moj prispevok, prajem vela stastia

odmietnutie návrhu

Dobry den, vie mi niekto poradit, ako je to pri odmietnuti zapisu do OR so zakladateľskou listinou? Treba napisat celu este raz aj s udajmi, ktore chybali alebo iba formou dodatku k zakl. lisitne? A ked je chyba v navrhu na zapis do OR, tak vypisem kompletne novy navrh na zapis s opravenymi udajmi? odpoved dakujem dopredu

To Admin

ja som Marcel :-) To len tak, nepozname sa urcite.

Pre Marec KA

Ja by som do toho nesiel. Mas svoj vlastny rozum a prave tato stranka ti poradi velmi dobre. Aj spolocnosti, co sa s tym zaoberaju platia rovnake poplatky za zapis t.j. 10000 SKK, co je dane zakonom. Nemaju ziaden dovod platit menej. (iba ako pise Admin - ale to si precitaj moj prispevok niekde o zakladani sro elektronicky a zistis, ze prvotne vydavky budu este vyssie ako klasickou formou)
Ja neviem, ake su ceny, zakladal som sam spolocnost a nemal ziaden problem. Niekde som zahliadol, ze nemenovana spolocnost si uctuje 22 tis bez DPH. Prepac, ale bol by si blazonko, aby si vyhadzoval peniaze. Vela sa pytas, chces si byt isty, takze nespravis pravdepobodne ziadnu chybu. Viac si ver a peniaze si setri na podnikanie a prvotne vydavku. Budes ich potrebovat.

Vie mi prosim este raz

Vie mi prosim este raz povedat niekto kolko krat ktoru listinu pri zakladani sro s jedinym konatelom?
Pokial viem takto:
2x Vyhlasenie spravcu vkladu - overit notarom
2x Vyhlasenie podla pragr. 105 - overit
2x Zakladatelska listina - overit
1x Podpisovy vzor konatela - overit
2x Suhlas s vyuzivanim pristorov ako sidlo s.r.o. - overit (vlastnici)

AK mam chybu moze mi pls niekto poradit? Najlepsie co nasjkor.
Vdaka

Vypisovanie tlaciva k prvozapisu na O. Sud

Takze vyplnam tlacivo k zapisu s.r.o. na OS.
Ale neviem co mam napisat do kolonky zakladne imanie. ked sme dvaja spolocnici ja mam vklad 170 000SK ale splatim teraz len 70 000Sk a 2 spolocnik ma vklad 30 000Sk a splati 30 000Sk takze zakladne imanie spolocnosti je 100 000Sk ? alebo 200 000Sk

Cize sa pytam ze co mam napisat do kolonky zakladne imanie? 200 alebo 100tis. Sk?

Dakujem za skoru odpoved.

navrh na zapis do OR

v tlacive je kolonka ze "Spoluvlastnictvo obchodneho podielu" ? Ma sa vyplnit aj tato kolonka a co to znamena? nakolko vo vzorovom tlacive tato strana vobec nie je.

Dakujem

ok ideu dva LV - a to jeden

ok ideu dva LV - a to jeden na zivnost a jeden na obch. sud???
nejdu dva na suud a 1 na Zivnostensky?

vdaka moc - nechcem aby mi nieco chybalo

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!