Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

  • Tlačivo s overenými podpismi,
  • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
  • 2x kópia živnostenského listu,
  • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
  • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
  • 2x podpisový vzor konateľov,
  • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
  • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. - čo je pre vás výhodnejšie?

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

LV

Áno, LV 1x na živnostenský a 2x na súd.

Spolocenska zmluva

Prosim Vas nahodo spolocensku zmluvu po nemecky nemame? alebo aj v AJ moze byt. Dakujem.

zalozenie s.r.o

Dobry den
1, chcel by som Vas poprosit aby ste mi poradili ake všetky doklady(papiere) potrebujem na zalozenie s.r.o cky ked to bude nakladna autodoprava nad 3.5 tony?
2, potrebujem aj tu koncesnu listinu?
Dakujem za odpoved

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím poradiť ako mám postupovať v prípade - ak jeden môj známy z Maďarska chce podnikať na Slovensku - nákladná doprava. Chce aby som mu pomohla založiť firmu - s.r.o.. Stačí mi na to splnomocnenie o neho?
Už som sa pýtala na príšlušných úradoch živnostenského podnikania ale akosi nie sú veľmi ústretový v podávaní informácii čo sa týka podnikania zahraničných osôb na Slovensku. ďakujem Laura

založenie s.r.o. zakladateľskou listinou

Chcela by som sa Vás opýtať, či založenie s. r. o. zakl. listinou musí obsahovať presne tie isté náležitosti ako spoločenskou zmluvou. Zaujíma ma najmä zmluva o výpožičke alebo resp. list vlastníctva nehnuteľnosti kde bude spoločnosť prevádzkovať svoju činnosť. Ustanovenie konateľa do funkcie, Vyhlásenie správcu vkladu. Sú potrebné ešte aj nejaké iné dokumenty, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis do OR.
Vopred ďakujem.

založenie s.r.o. zakladateľskou listinou

áno, zakladateľská listina obsahuje tie isté náležitosti ako spoločenská zmluva a prikladá sa 2x overená fotokopia živnostenských listov, 2x zakladateľská listina s overenými podpismi, 2x vyhlásenie správcu vkladu overený podpis, 2x podpisový vzor konateľov, 2x vyhlásenie jediného spoločníka, 2x nájomná zmluva (teraz mi odmietli návrh kvôli tomu, že som nemala priložený originál listu vlastníctva, takže musí byť), alebo súhlas vlastníka o využívaní priestorov.

list vlastníctva

zdravím,
chcem požiadať o radu. Zakladala som novú s.r.o. a potrebujem vedieť , či je k nájomnej zmluve potrebné doložiť originál listu vlastníctva.
Ďakujem za radu

miesto podania

Chcem sa spytat ak zakladam s.r.o ktora bude mat sidlo v mesta A, ale ja som trvalo v meste B mozem
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade
spravit v meste B, alebo to musim spravit v meste A?
Pripadne moze tieto veci veci spravit za mna osoba splnomoctnena v meste A ?

rychle odpovede

martin1988: ano, treba konces. listinu, ostatne doklady su uvedele v clanku
hlavasr: vsetko je rovnake, ako pri spol. zmluve, iba namiesto spol. zlmuvy je zaklad. listina
janula: vsetky doklady (teda aj LV ) musia byt originaly, alebo overene kopie
martins: Musite to urobit tam, kde bude sidlo s.r.o., teda v meste A. Na vasom tvalom bydlisku nezalezi.

Zápis do OR

Dobrý Deň! Mala by som takú otázku, že pri vyplňovaní návrhu na zápis sro v prípade že som plnomocnená osoba, tak v takomto prípade ako vyplním spomínaný návrh, kto to podpíše - múžem aj ja_? - kto je v takomto prípade navrhovateľ? Ďakujem!

slovenské s.r.o. a účet v banke

Mám otázku - jako jednatel s.r.o. na Slovensku, ale s místem bydliště v Čechách - musí mít s.r.o. na Slovensku účet v bance na Slovensku anebo by stačil jeden účet v Čechách či v Německu ?
Je to povinnost anebo již jen rutina (po našem vstupu do EU)

Děkuji za odpověď

Pre: Zdeno

Pokial tu obchodujes a robis obraty mal by si mat ucet. Pokial robite obraty (mozete za hotovost a pokladnu) nik nekaze mat ucet. Len si neviem dobre predstavit ako funguje prevod a platba za sluzby (tovar) ked mate sidlo v cechach a ucet vedeny tam. Tunajsi potom musia robit medzinarodny prevod pouzitim IBAN, kto potom nasa tieto naklady na prevod??? (pretoze ja by som ich rozhodne ako vas klient odmietol znasat) a to su pálky :-)

sídlo s.r.o.

dobrý deń všetkým
potreboval by som poradiť, ako je to so sídlom s.r.o.
sídlo sme si určili v zaklad. listine v jednom kancelárskom komplexe. máme platnú nájomnú zmluvu kt. doložíme k návrhu na vklad.
avšak v niektorých príspevkoch na tejto stránke som sa dozvedel že je potrebný aj súhlas majiteľov budovy ohladom sídla, dokonca originál LV budovy. Ten súhlas majiteľov budovy by som ešte možno získal, ale LV asi tažko. vie mi niekto poradiť mám málo času
dakujem za reakciu,
naozaj nestačí len nájomná zmluva ?

to: lubomir sotak

Staci Vam najomna zmluva (suhlas majitelov budovy) kde bude napisane ze suhlasia so zriadenim sidla spolocnosti - overene notarom, matrikarkou nevyhnutne!!! LV sa dava len vtedy, pokial nemate najomnu zmluvu (napr. sidlo spolocnosti bude vas bytovy priestor) Tam nemate ziadnu najomnu zmluvu, takze by ste nemali ako vydokladovat pravo uzivania a vtedy nastupuje list vlastnictva. LV budovy o ktorom hovorite nebude nik od vas ziadat. Smelo do toho :-)

robert patak

Skutocne zalezi na serioznosti firiem. Ja mam 2 sro a obe som zalozil sam. Drzim sa hesla doveruj, ale preveruj. A v konecnom dosledku so tu usetrene peniaze, lebo 13 tisic je skutocne len zaklad, v ktorej nie je zahrnuta provizia firmy ktora to zaklada. V mojom pripade su to usetrene peniaze a dalsie skusenosti, ktore rad odovdavam aj tu.
S troskou namahy to ide zalozit uplne v pohode a tento server poskytuje dobry zdroj ako si to zalozit aj sam.

sídlo s.r.o.

Ďakujem za rýchlu odpoveď, avšak majiteľ budovy, v ktorej chceme mať sídlo ma informoval, že nemôže vytvoriť nájomnú zmluvu s sro, ktorá ešte neexistuje, ale môže s nami spísať zmluvu o budúcej zmluve, kde potvrdí, že tam môžeme mať sídlo. Bude nám takáto zmluva o budúcej zmluve stačiť alebo máme počkať na vydanie živnostenského oprávnenia pre s.r.o. (a teda pridelené IČO v danej zmluve ako údaj už založenej s.r.o., ale ešte nezapísanej v registri) ?

sidlo s.r.o.

Zdravim, akurat som sa vratila z OR, kde mi povedali, ze okrem najomnej zmluvy, ktora vraj nemusi byt overena notarom, musim prilozit aj LV prenajimatela. Pani na registri mi povedala, ze nech to ani neskusam podat bez LV, ze to mi urcite nazapisu. Neviete mi poradit? Ma pravdu?
Tiez by som sa chcela spytat - v tlacive na zapis do OR sa za navrhovatela povazuje konatel, alebo spolocnici?

misela, lubomir

Myslim, ze mate rovnaky problem. Ja by som postupoval: Spravte si zmluvu o buducej zmluve, z ktorej bude jasne, ze majitel vam dovoli prevadzkovat priestory pre vasu spolocnost. To dodajte k ziadosti o zapis do ORSR. LV to nie je pravda. Ja si neviem predstavit, ze by LV budovy ktora ma 5000 stvrocov a vy ju mate dokladovat. Co vy mate spolocne s budovou, ktora Vam nepatri? Vy ste najomnik, poziadajte o najomnu zmluvu (alebo buducu zmluvu a o suhlas mohlo by vam to moct, ze suhlasi s poskytnutim priestoru na podnikatelske ucely)

LV sa priklada v priapade, ze na prietor chcete pouzit napr. byt a vtedy je LV opodstatneny lebo nemate najomnu zmluvu.

Misela - prepacte za vyraz, ale na OR su obcas take pani - truby, co nevedia, o com kraca. Sedia tam, lebo niekde sediet musia a je im uplne jedno, co vam povedia.

zmena viacosobovej s.r.o na jednoosobovú

Vie mi pros9m niekto poradiť, ci pri zmene s.r.o. kde boli dvaja spoločníci na s.r.o. s jedným vlastníkom treba pri doložení na obchodný súd novú spoločenskú zmluvu alebo novú zakladateľskú listinu, kedze pôjde o jedného vlastníka podielov v s.r.o..

s.r.o.

Ďakujem za super článok a návod k založeniu s.r.o. Rada by som sa ešte spýtala: Nájomná zmluva má byť aj podpísaná obidvoma stranami?, aj keď vlastne ešte firma s.r.o. aj jej konateľ nie sú zapísaní v OR a vlastne nemôžu konať?
Pri s.r.o. a predmete činnosti, kde sú len činnosti spadajúce pod voľné živnosti, je tiež potrebné žiadať o živnostenský list?
ďakujem za odpoveď

ABC

koscova - nie, zasadnutie valneho zhromazdenia kde vacsinovy podielnik rozhodne o prevode prav. Valne zhromazdenie a zapis z neho poslat na ORSR. Zaklada sa do zbierky listin.

drobuliakova - firma vznikla aj ked nemoze podnikat podpisom spolocenskej zmluvy. 100percent som si nie isty, ale inak to nepojde.
VZDY je potrebne ziadat o zivnostenske listy a nasledny vypis - 2x, ktory sa posiela na ORSR spolu s navrhom na zapis.

overenie

Dobry den,
chcela by som sa spytat ci pri zakladani s.r.o. musia byt tlaciva
(zakladatelska listina, kopia ZL, vyhlasenie spravcu vkladu a ostatne)
overene notarom alebo stacia byt overene na matrike?
Bolo by to asi ovela lacnejsie...
Dakujem velmi pekne za odpoved.
Lucia

Lucia

Matrika a notar je to iste v tomto pripade. Matrika Vam staci, lebo overuje listiny. Notar robi tie iste ukony plus notarske zapisnice apod a je to drahsie...

Pekny den.

návrh do OR

Chcela by som sa spýtať. V návrhu do OR pribudli oproti ich vzorovému návrhu na internete strany P7/8 a P7/9 Spoluvlastníctvo obchodného podielu. Kedy sa tieto listy vypĺňajú?
Má niekto skúsenosť, že či by bol problém, ak by som v návrhu pri sídle neuviedla v adrese orientačné číslo a iba súpisné?
Ďakujem

sidlo s.r.o.

Ahojte,
chcel by som ako sidlo spolocnosti pouzit byt, ktory je pisany na otca. Co vsetko musim vydokladovat, kam a kolko kopii? Vdaka.

s.r.o.

Dobrý deň, som študent VŠ a chcel by som spolu s kamarátom založiť s.r.o. Plynuly by mi nejaké výhody z totho, že som študent denného štúdia? Ďakujem

sumak:

List vlastníctva a súhlas so zriadením sídla s.r.o. od vlastníka bytu. 1 x na živ. úrad + 2 x na obchod. register.

Galileo:

Žiadne výhody. Všetky práva a povinnosti ako ostatní.

Sídlo s.r.o. - byt

Som vlastníkom bytu spolu s manželkou a mame na neho založenu aj hypoteku v banke.
Môžem aj takýto list vlastníctva LV predložiť ? Potrebujem ešte súhlas od manželky ako spoluvlastíčky bytu, alebo stači iný doklad?
Alebo nepotrebujem nič, len LV?

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!