Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

  • Tlačivo s overenými podpismi,
  • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
  • 2x kópia živnostenského listu,
  • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
  • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
  • 2x podpisový vzor konateľov,
  • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
  • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. - čo je pre vás výhodnejšie?

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

To: Vincent

Môžem aj takýto list vlastníctva LV predložiť ?
MOZETE, nie je problem. Tam ide vydokladovat sidlo spolocnosti.

Potrebujem ešte súhlas od manželky ako spoluvlastíčky bytu, alebo stači iný doklad?
Potrebujete pokial nie je spolocnik.

pre admin

Vo Vašej odpovedi pre sumaka...nie je to práveže tak, že v prípade s.r.o./ teda PO, ktorá sa zapisuje do OR/ sa LV, resp. nájomná zmluva dáva až na OR......na ŽÚ mi povedali, že netreba....

aislinn:

Podľa skúseností ľudí z rôznych miest Slovenska to vyzerá tak, že na ŽÚ je to asi rôzne v rôznych mestách. V každom prípade pri zápise do OR to určite treba.

Otazka

Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať, môj otec ma živnosť,keby som chcela preprať jeho obchodné meno a otvoriť s.r.o. aj so zamestnancami , dá sa to prepísať všetko na mňa alebo čo musím spraviť? Chcela by som rozšíriť tú činnosť čo robí teraz on a vlastne pokračovať v tom len vo väčšom.

Ďakujem

Dobrý deň, chcem sa ešte

Dobrý deň, chcem sa ešte opýtať, či podpis na Vyhlásení správcu vkladu musí byť osvedčený.....v zákone som túto povinnosť nenašla.... a či LV a súhlas vlastníka treba dvojmo-prečo? to sa dáva do zbierky listín???

Založenie spol. s r.o.

Dobrý deň!
Potreboval by som vedieť, či mám nejakú "šancu" založiť novú s.r.o., keď mám aktuálne "podmienku" za majetkovú trestnú činnosť.
Ďakujem!

rozšírenie predmetu podnikania

Dobrý deň, chcem sa spýtať na rozšírenie predmetu podnikania s.r.o. Čo treba urobiť v tomto prípade? Aký je postup? Čo sa týka poplatkov (kolkov), sú rovnaké ako pri zakladaní novej s.r.o. ? Živnostenské oprávnenie pre nový predmet podnikania na existujúcu s.r.o. už je vybavené ...
Ďakujem za info

zaznam v RT

Dobry den......

Moohli by ste mi poradit ako mam postupovat pri zakladani s.r.o. v pripade ze mam zaznam v RT a som v podmienecnom treste....
Ak mam zaujem byt konatelom spolocnosti a jedinym jej zakladatelom to nemozem je mi to jasne....
Ale ako je to s prokuristom a kde by som nasiel nejake tlacivko na spisanie prokury?
Musim mat spolocnika ktory bude zaroven aj jedinym konatelom?Ako budem figurovat ja ako spolocnik?alebo.....?

Dakujem za skoru odpoved......

Dobry Den

Prosim Vas chcel by som sa opytat na par veci. Moja zena si zalozila s.r.o. jej predmetna cinnost je sluzby a velkoobchod maloobchod. Ja si chcem s kamaratmi zalozit tiez velkoobchod maloobchod. Mame priestory dodavatelov odberatelov len jedna vec ma trapi. A to ci sa mozem registrovat nejako na manzelkinu s.r.o. alebo je lepsie dat si k svojej zivnosti este jednu zivnost to su v podstate volne zivnosti aj ta co mam aj ta co by som mal len chcem vediet ktora varianta by bola vyhodnejsia. Dakujem

Splnomocnenie pri zakladani sro

Dobry den,

vie mi prosim Vas niekto poradit, ak si chce znamy zalozit sro, ale je casovo velmi zaneprazdneny, ci mu mozem sro zalozit aj ja? Myslim tym teda, zeby ma splnomocnil na ukony vo veci zalozenia spolocnosti s rucenim obmedzenim, pricom sro bude len jeho, ja nebudem ani zamestnanec ani konatel. Je to mozne? Je to obcan slovenskej republiky. Aky obsah ma mat dane splnomocnenie? Mozete mi prosim Vas niekto poradit? Je to dost surne,

Dakujem.

Zivnostenske opravnenia

Chcem podakovat autorovi stranky za pomerne dobry navod na ziskanie zivnostenskych opravneni pre novozakladanu s.r.o. Tie som uspesne ziskal, samozrejme, ze uz su mierne zmeny od momentu napisania navodu (ZU vyda na kazdu cinnost separatny ziv. list, ZU nepozaduje suhlas majitela priestorov, je potrebne pomenivat cinnosti podla doporucovaneho zoznamu Ministerstva, atd.), ale prebehlo to vcelku hladkoa stacila len jedna navsteva za ucelom porady a po druhej navsteve som asi o tyzden drzal v ruke balicek dokladov.

VDAKA

Touto cestou by som sa velmi rada podakovala za uzitocne informacie. Podarilo sa mi zalozit s.r.o. na prvy krat. Postupovala som podla informacii, ktore som nasla na tejto stranke. Este raz vdaka.....Jana J.

bezpečnostný technik

Dobrý deň,
chceme si založiť s.r.o., kde je hlavný predmet čisnnosti bezpečnostný technik. Na živnostenskom úrade žiadajú od nás osvedčenie vystavené na meno firmy. Sme dvaja zakladajúci spoločníci a zároveň aj konatelia a obaja máme riadne osvedčenie BT vystavené na meno. Boli sme aj na Inšpektoráte práce a volali aj písali sme na ministerstvo vnútra ale zatiaľ bez odpovede. Ide o nejaké povolenie Inšpektorát práce vykonávať túto činnosť ako s.r.o. ? Lebo inak si to vysvetliť neviem a momentálne prešľapujeme na mieste a nevieme sa pohnúť ďalej.
Za každú radu vopred ďakujem.

navrh na zápis sro do obchodného registra

Dobry den
Idem podat navrh na zápis sro do obchodného registra.Zivnostensky urad mi uz vydal zivnost.

Chcem zdoraznit ze jedine co na zivnostenskom urade potrebujete je overena spolocenska zmluva.Tlacivo Vam tam pomoze vyplnit uradnicka.Vypis z registra trestov na zivnostenskom urade nepotrebujete.

Chcel by som sa spytat ked planujem mat sidlo sro-cky u mojich starych rodicoch -cize nie v mieste svojho trvaleho bydliska a v podstate nebudeme mat ziadnu najomnu zmluvu.Staci ak urobim tlacivo ze stari rodicia suhlasia a podpisu toto tlacivo?Musi byt overene notarom?

Dalsia vec ktoru sa chcem spytat: podpisovy vzor musi byt overeny notarom?

Vyhlasenie spravcu vkladu musi byt tiez overene notarom je vobec potrebne?

Chcel by som podotknut ze minimalne zakladne imanie po novom moze byt 5100 EUR nepotrebujete do spolocenskej zmluvy pisat 200 000 SK

Mozem byt spolocnikom ked mam zapis v RT a som v podmienke

Chcel by som byt ako spolocnik v novozakladanej spolocnosti ale mam zapis v registry trestov a mam podminecny trest, ktory mi skonci az v aprili 2009, trest nemam ale za ziadnu majetkovu alebo financnu trestnu cinnost. Viete mi niekto odpovedat? Takato podobna otazka tu uz zaznela ale nebola zodpovedana. Moc krat dik za odpoved.

Založenie s.r.o. rýchlo, kvalitne a lacno

Cau, minule som riesil podobny problem, ked som zakladal sro-ku. Kamarat mi doporucil nech sa obratim na KEY Business, ze vraj tam su schopni chlapici, co sa tomu rozumeju. Moc nemam rad taketo doporucovacky, ale skusil som tam zavolat. Necakal som, ze mi dajako pomozu, ale bol som milo prekvapeny. Boli maximalne ochotni, a promptne mi poradili, ze co a ako. Takze skus ich kontakovat, mozno ti tiez pomozu. Tu je odkaz na ich stranku: ***.
Duro.

Hrivnakovi

Hrivnak si tu nenapadne robi reklamu :-) medzi nami ta stranka neposobi moc skor amatersky ako profesionalne.

zivnosť pri zakladaní s.r.o.

Pri zakladaní s.r.o. je treba na zivnostenskom úrade založiť najprv živnosť. Ak už živnosť mám, môžem ju "použiť" pri zakladaní s.r.o.? A ak áno, môžem naďalej prevádzkovať aj živnosť aj s.r.o.? A ak nie, ostane daná živnosť "spiaca", bez akýchkoľvek účtovných operácií a nebudem musieť z nej platiť dane ani odvody? Ale budem musieť u "spiacej" podávať daňové priznanie?

Pri jednoosobovke

Zdravim,

ak pouzijem Vas vzor na jednoosobovku, je tam napisane: '' Prvý konateľ spoločnosti podľa tejto zakladateľskej listiny, svojim podpisom prijíma funkciu konateľa a zároveň tento podpis bude slúžiť ako podpisový vzor. ''

Netreba potom uz prikladat Ustanovenie konatela do funkcie, co je vlastne aj podpisovy vzor?

Chapem to OK???

Vdaka

PREVADZKA

Dobry den, vie mi niekto poradit ohladom prevadzkarne. Zalozili sme s manzelom s.r.o. sidlo i prevadzkaren mame uvedenu v mieste trvaleho bydliska. Je potrebne este niekde nahlasit prevadzkaren? (ako napriklad: stavebny urad, hygiena, miestny urad......)
Pripadne ci je nutne poziadat o zmenu v liste vlastnictva, ze byt sa vyuziva aj na podnikatelske ucely?
Prevadzkujeme internetovy obchod (predaj tovaru - pricom mame aj tovar skladom) Vopred dakujem za uzitocne inormacie. Jana J.

Zalozenie s.r.o - zakladny vklad

Dobry den,
chcem si zalozit s.r.o., konatelom budem len ja a zaujima ma ako je to so zakladnym vkladom a jeho preukazanim sa.
1/ Postaci pri zakladani aktualny vypis z mojho uctu alebo je nutne niekde pred notara donies ciastku 200.000?
Ak sa nemylim tak spravcom vkladu budem ja sam, takze ako to je?

2/Dalsia vec ktora by ma zaujimala je, co mam spravit aby som mohol predavat tovar aj v CR, musim to mat zapisane v obchodnom registri?

3/Mozem si na na moju s.r.o zalozit firemny ucet v banke v CR, nato aby mi platby chodili tam,?

4/ak si student vysokej skoly zalozi s.r.o, strati tym neake studentske zlavy od statu?

Dakujem velmi pekne za reakcie.

Preukázanie výšky základného imania s.r.o.

Dobrý deň, musim pri zakladaní s.r.o. preukazovať úradom výšku základného imania s.r.o., napr. výpisom s účtu s.r.o. respektíve či to úrady aj skutočne preverujú. alebo postačuje "výhlásenie správcu vkladu", v mojom prípade mojej osoby ako jediného zakladajúceho a zastupujúceho s.r.o. Ďakujem za odpoveď.

Jozefina

Dobrý deň, najprv chcem pochvaliť túto stránku, viem, že už to tu bolo viac krat povedané ale pre začínajúcich podnikateľov je to veľká pomoc.

Ideme s priateľom zakladať s.r.o.. Ja som ešte študentkou posledného ročníka vysokej školy a on je riadne zamestnaný. Budeme vlastníci aj konateľia. Zaujímalo by ma ake poplatky a odvody nás po založení s.r.o. čakajú, ak táto s.r.o. nebude aktívna určite aspoň najbližší polrok, kvôli čakaniu na financie z európskej únie, a potom neviem odhadnuť kedy sa výroba spusti, lebo podľa zmluvy máme 2 roky na realizáciu projektu. Podmienkou pre peniažky z EU bolo založenie s.r.o..

Ďakujem za pomoc :)

zalozenie s.r.o

chcela by som sa opytat,ked si zalozim s.r.o z inym konatelom,som zodpovedna za jeho dlhy,ktore si urobil bez toho,aby som o tom vedela? dakujem za odpoved

zalozenie Security company

chcem sa spytat,co vsetko potrebujem na zolozenie Bezpecnostnej sluzby? ake su vsestranne podmienky na jej zalozenie?? dakujem.R.

s.r.o.

Vďaka za tento portál, ktorý mi velmi pomohol s potrebnými informáciami. Rád by som sa spýtal na následovné:
Na základe spoločenskej zmluvy sme s manželkou začali zakladať s.r.o. Živnostenský úrad nám vydal živnosť, ale zatial nebol podaný návrh na súde.
Chceli by sme zmeniť , respektívne prepísať manželkin podiel na tretiu osobu, s tým že by maželka nebola spoločníkom ani konateľom.
V zmluve je zakotvená možnosť previesť podiel na iný subjekt.
Neviem čo by bolo vhodnejšie
- či podať návrh a dotiahnuť založenie do konca a potom spraviť zmenu
- alebo je spôsob ako upraviť, alebo doplniť spoločenskú zmluvu ešte pred podaním návrhu na obch. súde
Ďakujem

SRO

Ahojte. Chcem si zalozit sro s predmetom podnikania (okrem ineho) - dodavanie programoveho vybavenia pocitaca (software). Moze tuto cinnost vykonavat pre sro aj moj manzel i ked nie je ani spolocnikom, ani konatelom? Alebo musi so mnou ( ako firmou sro) uzavriet nejaku zmluvu? Resp. byt aspon spolocnikom? Dakujem

Musím zrušiť živnosť

Dobrý deň,
chcem si založiť s.r.o. Teraz pracujem na živnosť a ak si chcem založiť s.r.o. musím najprv zrušiť živnosť a potom si začať zakladať s.r.o.??

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!