Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

  • Tlačivo s overenými podpismi,
  • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
  • 2x kópia živnostenského listu,
  • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
  • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
  • 2x podpisový vzor konateľov,
  • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
  • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. - čo je pre vás výhodnejšie?

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Dobry den, v prvom rade dakujem za odpoved a dovolim si prilozit zopar otazok:
1. to si pri zakladaní sro musim najskor zalozit na vsetky cinnosti zivnostenské oprávnenie?
2. ak bývam u rodicov, musim s nimy prejednat nájomnú zmluvu ked chcem, aby sidlo spolocnosti bol ich dom?
3. správca vkladu je notár? alebo to moze byt ekonomka a podobne, je blizsie specifikovaná táto osoba?
4. Mám živnostesnké oprávnenia na ktoré mám vedení podnikatelský účet, budem moct dalej využívať tento účet?
5. Tak isto mám pridelené DIC, ICO a vsetky podobné nálezitosti...to sa bude menit?

Vopred dakujem za vzacne informacie, s pozdravom Miroslav M.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Miroslav11:

1. Áno potrebujete najskôr získať na všetky činnosti živnostenské oprávnenie, ale nie vy ako osoba, ale vaša novozakladaná s.r.o.

2. Nájomná zmluva nemusí byť, ale musí byť písomný súhlas majiteľa domu so zriadením sídla vašej s.r.o. v tomto dome.

3. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov s.r.o. (spoločníkov), ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve (alebo zakladateľskej listine). Ak zakladáte jednoosobovú s.r.o., tak správcom vkladu budete tým pádom vy.

4. Vaša existujúca živnosť nebude mať s vašou s.r.o. nič spoločné - budú to dve rôzne firmy. Každá musí mať aj svoj vlastný účet, vlastné účtovníctvo, majetok, atď.

5. Ako v predchádzajúcom bode - vaša existujúca živnosť nebude mať s vašou s.r.o. nič spoločné - budú to dve rôzne firmy. Každá bude mať svoje vlastné IČO a DIČ.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Nadvazujem na Miroslava. Ak sidlo spolocnosti budem mat v rodicovskom dome, v ktorom mam spoluvlastnicky podiel, aj vtedy potrebujem suhlas ostatnych spoluvlastnikov?
Spravca vkladu- jeden zo spolocnikov musi mat na vklad zriadeny osobitny ucet, alebo to moze byt ucet danej sro? Moze spravca vkladu z tohto uctu po zriadeni sro tieto prostriedky vratit na sukromne ucty spolocnikov?
Dakujem

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Danuša, myslím si, že potrebujete súhlas všetkých.

Správca vkladu nemusí mať žiadny účet. Nie je stanovené, kde tie vklady má mať - môže ich mať aj doma. Po založení spoločnosti musí správca vklady odovzdať spoločnosti - vložiť ich na účet spoločnosti, prípadne do pokladne a pod. Nemôže ich vrátiť spoločníkom - tie peniaze už nepatria im, ale spoločnosti. Pozrite si § 60 obchodného zákonníka - Správa vkladu (sú to len 4 krátke a dosť zrozumiteľné odstavce).

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

zvažujem založenie pre mňa novej spoločnosti vlastne skúsenosti s podnikaním nemám. Konkrétne mala by som dve otázky na ktoré by som rada dostala odpoveď ak mi niekto vie poradiť.
1 . mne by sa konkrétne jednalo o viazanú živnosť a tam sú dve úpodmienky vysoká škola (tak tú nemám čiže táto možnosť padla) a druhá podmienka prax v odbore 5 rokov a tu je otázka počíta sa do toho obdobia aj čas strávený na materskej a rodičovskej dovolenke?

2. dá sa skombinovať do s.r.o. dve činnosti jedna viazaná a druhá neviazaná?

ďakujem za odpovede

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

a viem mio niekto aj poradiť alebo odpovedať že prečo sa nepočíta veď som stále zamestnancom ktorý má platnú pracovnú zmluvu nerozumiem tomu akože teraz mám ako vyriesiť 5ročnú prax. ak chcem založiť s.r.o. s viazanou činnosťou

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

pedro4444 - žiadny prenájom ani cena nemusí byť. Potrebné je prehásenie majiteľa priestorov (teda vašich rodičov), že súhlasí so zriadením sídla vašej s.r.o. Tento súhlas je potom potrebné priložiť k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra spolu s výpisom z katastra (stačí vytlačiť z internetu, nemusí byť ani notársky overený).

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať, či pri zakladaní jednoosobovej sro môžem byť zároveň aj správca vkladu, alebo to musí byť niekto iný. Ak to nemôžem byť ja, môže to byť hocijaká fyzická osoba, aj nepodnikateľ? Ďakujem za radu a pekný deň prajem!

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť o nasledovnej veci. Chcem založiť s.r.o., mám živnosť s viacerými činnosťami – zhodujúcimi sa s činnosťami s.r.o. . Jedna z činností s.r.o. je však na viazanú živnosť a tu by som potreboval radu. Stačí mi priniesť k návrhu na zápis do o. r. kópiu živnostenského listu „známeho“, ktorý je oprávnený túto činnosť vykonávať, alebo musím splniť aj iné náležitosti ? A ešte jedna otázka, je možné v budúcnosti dodať živnostenský list inej oprávnenej osoby a zmeniť takto „garanta“ (so súhlasom valného zhromaždenia napr.)? Ďakujem.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Podľa § 11 živnostenského zákona musí byť zodpovedný zátupca v pracovnom pomere s vašou s.r.o. Nemôže to robiť na živnosť, čiže jeho živnostenský list je tu úplne nepodstatný. Ak by zodpovedným zástupcom bol spoločník s.r.o., teda napríklad vy sám, alebo iný váš spoločník, ak nejakého máte, tak ten nemusí byť v pracovnom pomere.

Zodpovedného zástupcu môžete v budúcnosti zmeniť. Musíte to ale nahlásiť na živnostenskom úrade.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zdravim
Pri Suhlas vlastnika nehnutelnosti kde sa priklada aj list vlastnictva, moze byt aky stary?
A v tom dokumente treba podpis vsetkych vlastnikov, ci staci len jedneho?
Este pre utvrdenie ma zaujimava v pripade krachu spolocnosti sro sidlo spolocnosti, kedze je to len sidlo povolene vlastnikmi nejako nespada do sro a nemozu im urady nan siahnut a podobne ?

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Výpis z listu vlastníctva stačí aj vytlačený z internetu (katasterportal.sk). Ten si môžete hocikedy vytlačiť aktuálny. Ja som to tak urobil a nebol problém.

Podpisy by mali byť všetkých.

Spoločnosť ručí svojim majetkom. Prenajaté priestory nie sú jej majetkom, takže sa na ne siahať nebude.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Pedro, v takom prípade nemusíte platiť žiadne odvody - zdravotnú, ani sociálku. Odvody za vás platí váš zamestnávateľ . Ak vo vašej vlastnej firme nie ste zamestnancom a ani ako konateľ nepoberáte žiadnu odmenu, tak nič neplatíte.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zdravim
Este by ma zaujimala jedna vec. Ako to je s firemnym uctom a peniazmi, ktore chodia nan (vlastne od klientov). Z toho uctu mozem hocikedy vybrat ci to musia byt len platby za tovar ktory sluzi pre firmu? A vyber z bankomatu mozem hocikedy vyberat?
A mozem si z toho uctu sro poslat kedze vacsinou tieto podnikatelske maju obmedzene vybery kartou, zeby som si poslal na svoj sukromny ucet cez interbanking a tak vybral tie prachy? (a pak za to kupil tovar, lebo nie vzdy sa da platit kartou)
Ake su tam vlastne pravidla pri s.r.o. a manipulovany s tymi peniazmi na ucte mozem posielat, kde chcem ci to vzdy musim fakturaciou? Vystavit ci ako?
By ma zaujimalo ako to je vlastne s tymi firemnymi peniazmi, ze ked to aj teda z uctu vyberiem ich musim mat vsetky ako pri sebe, ci akoze by ich mala mat firma ako v pokladni?
za usmernenie vopred dakujem :)

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Peniaze môžete oficiálne používať len na účely podnikania. Všetky pohyby na účte musia byť dokladované v účtovníctve. Tie peniaze nie sú vaše, ale patria firme. Pred zákonom je s.r.o. samostatný subjekt oddelený od vás ako osoby. Keby ste nemali s.r.o. ale iba živnosť, vtedy je to iné. U živnosti firma = vaša osoba, u s.r.o. nie.

Keď vyberiete z účtu peniaze, môžete ich mať akože v pokladni. Musíte to mať všetko ošetrené v účtovníctve. Treba mať účtovníka a konzultovať takéto veci s ním.

Keď firma v danom roku vygeneruje zisk, tento zisk si spoločníci môžu vyplatiť (na svoje súkromné účty). Ak ste jediný spoločník, tak všetok ročný zisk alebo akúkoľvek jeho časť budete môcť vyplatiť sebe. To už potom budú vaše súkromné peniaze a môžete si s nimi robiť, čo chcete.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

diki pavol!
Jasne pochopil som. Takze posielanie na sukromny ucet nehrozi radsej obetujem ten poplatok a tak vyberiem tie prachy a za to kupim tovar, alebo naj ked sa bude dat platit kartou alebo provodom na ucet. Uctovnictvo jasne bude mat na starosti dobra uctovnicka, ale vzdy som rad ked sa v tom aj ja troska orientujem a tym padom dokazem s nou viac veci poriesit a dohodnut sa.
Este raz diki za info uz som zas o nieco mudrejsi :)

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zdravim vo spolok..:)
Riesim dalsi problem...:)
Neviete mi poradit ako najlepsie v spolocenskej zmluve zabezpecit a napisat aby moj spolocnik nedokazal priviest firmu do krachu?
Lajicky povedane moj spolocnik troska viac v sukromi mina a niekedy nevie kde si narobi dlhy a by ma zaujimalo ako sa mozem poistit aby ked on bude mat dlhy napriklad exekutor nesiahol na podiel co ma v spolocnosti a nedaj boze este aj zamrazil firemmny ucet.. Ako najlepsie nieco taketo definovat do zmluvy a mat to nejako poistene viete mi nejako poradit?? (aby ked on ma sukromne dlhy sa to neriesilo v nasej s.r.o, ale len jeho sukromi...)

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Ak máte vážne obavy a chcete mať 100 % istotu, tak to treba dať riešiť nejakému právnikovi. Ale podľa mojich vedomostí takéto nebezpečenstvo nehrozí. On ako súkromná osoba je právne oddelený od s.r.o. ako právnickej osoby. Keď on má súkromné dlhy, nikto vám nemôže kvôli tomu zobrať peniaze z s.r.o. S.r.o. je samostatná entita, ktorá nemá nič spoločné s jeho súkromnými dlhmi.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

No skusim este znamych pravnikov popytat...:) a v kratkosti este no ja budem konatel aj spolocnik a on len spolocnik. A presne o to mi ide aby nestiahol kvoli jeho nezodpovednosti, kedze budeme v tej sro obaja celu nasu firmu.
Kedze bude len spolonik v pripade ze sa rozdhodnem ho ako konatel vylucit je to mozne a je to nejake narocne?
A do zmluvy asi nie je naj riesenie rozdelit podiel firmy 50 na 50 ale naj dat mne ako konatelovi vacsi podiel a jemu mensi aby som tym padom mal vacsie slovo.
Ci ake riesenie by si vedel najlepsie navrhnut :)
za odpoved vopred diki...:)

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Pedro, konateľ má nižšie postavenie ako spoločník. Spoločníci určujú, kto bude konateľom. Konateľ neurčuje, kto bude spoločníkom a konateľ nemôže vylúčiť spoločníka.

Odporúčam preštudovať si obchodný zákonník. Základné veci z neho dokáže pochopiť aj bežný človek, ktorý nie je právnik. Keď už vopred vidíš takéto možné problémy, treba sa čo najlepšie pripraviť. Časť pojednávajúca špeciálne o s.r.o. sa začína od § 105.

Ja som si to tiež teraz pozrel a teba by hlavne mohli zaujímať tieto časti:

§ 114, ods. 1 - obchodný podiel a z neho vyplývajúce práva a povinnosti spoločníka - ich podiel určuje výška vkladov. Takže keď je výška vkladov 50:50, aj práva v spoločnosti sú 50:50. Dá sa to zmeniť v prospech jedného zo spoločníkov buďto tak, že pomer vkladov bude iný, alebo sa pomer práv v spoločnosti dá stanoviť iný v spoločenskej zmluve, nezávisle na pomere vkladov. To už by ale bolo treba radšej dať vypracovať právnikovi.

§ 125, ods. h), § 149 vylúčenie spoločníka - podať návrh na vylúčenie je možné iba v prípade závažného porušenia povinností a rieši sa to súdne. Čiže nie je to nič jednoduché, práve naopak.

A nakoniec, keďže hovoríš, že spoločník má problémy s dlhmi, mohol by ťa zaujímať § 117a, kde sa hovorí, že na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo. Treba sa poistiť, aby nemohol dať svoj podiel niekomu do zálohy za nejaký dlh. Našťastie podľa ods. 3 sa tomu dá zabrániť znením spoločenskej zmluvy (tiež radšej riešiť s právnikom).

Takže na záver len toľko, že keď už si raz s niekým spoločníkom v s.r.o., nie je to jednoduché zbaviť sa ho proti jeho vôli. To, že si konateľ, ti nad spoločníkom nedáva žiadnu moc.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

no uz som to mrkol a veru viac dozvedel zas o nieco mudrejsi diki..:)
a k veci no presne tak to mame aj rozdelene ja mam 4000 a on 2000 vklad, tym padom mam vacsie prava. Ved presne uz teraz este kym som tesne pred podpisom tej listiny tak uvazujem nad vsetkymi vecami co mozu nastat. Nech v buducnosti nie je ziadny problem a teraz uz len presne tie dlhy aby nemohol zalozit svoj podiel o to mi ide, presne ako pises ta 117 to zalozne pravo. Budem to tam musiet niekde pri manipulacii spolocnika s podielom nejako domysliet a dopisat tam. Popytam pravnicky a tak a dam vedeit co som preskumal, ak ta nieco este napadne co k mojej situacii pavol rad privitam..:)
Inak ako sa ti moze clovek odvdacit?
Uz si mi dost pomohol a samozrejme som vdacny.

Re: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zdravim tka uz rieism ten problem a trocha by ma zaujimalo kde do ktoreho bodu to naj strcit ci do obchodneho podielu alebo do prava spolocnikov...
Chcem tma doplnit do tej zmluvy bod ze citujem:
Spolocnik nemoze rucit za svoj sukromny dlh svojim obchodnym podielom.

Co myslsi mohlo by to byt takot napisane?

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!