Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete dať do nákladov

Auto v podnikaní

Automobil ako pracovný nástroj využíva pri svojej podnikateľskej činnosti takmer každý. Je taktiež častým predmetom kontroly zo strany daňových úradov a preto je na mieste venovať tejto problematike náležitú pozornosť. Existuje niekoľko pohľadov na automobil v podnikaní. Pokúsim sa preto stručne vybrať najdôležitejšie momenty.

Automobil v majetku firmy

Automobil ako hmotný hnuteľný majetok, v prevažnej väčšine predstavuje dlhodobejšiu investíciu, čomu zodpovedá aj jeho cena. Preto v najväčšej miere predstavuje v účtovníctve dlhodobý majetok.

To znamená, že po jeho zaradení do obchodného majetku spoločnosti dôjde k nárastu aktív. Súčasne dôjde k tvorbe nákladov a tým k znižovaniu zisku a následne daňového základu prostredníctvom odpisovania.

Odpisovanie automobilu

Odpisovanie v súčasnosti predstavuje obdobie 4 rokov. Výnimkou môže byť nákup vozidla prostredníctvom lízingu. Pri lízingu toto obdobie môže byť aj kratšie - 3 roky. To však závisí od podmienok v lízingovej zmluve.

Z pohľadu účtovníctva teda po 4 rokoch má automobil nulovú hodnotu a jediné náklady s ním spojené sú náklady na jeho prevádzku a údržbu.

Náklady na údržbu automobilu

Ak je automobil je vedený v obchodnom majetku firmy, náklady na jeho údržbu (servis, náhradné diely, umývanie) sú legitímnym výdavkom za účelom dosiahnutia zisku. Je to rovnaké ako pre akýkoľvek iný majetok firmy.

Náklady na benzín, naftu alebo iné pohonné látky

Trochu iný je pohľad na pohonné látky (ďalej len „PHL“), ktorý prešiel v posledných rokoch zmenami. Podnikateľ má v zásade 3 možnosti, ako riešiť spotrebu pohonných látok:

 1. Bude viesť tzv. knihu jázd (čo sa v prevažnej miere chce máloktorému podnikateľovi a najmä majiteľovi :-D). Považujem to za najmenej problematický a najčistejší spôsob preukazovania daňových výdavkov na spotrebované PHL. Spotreba sa v tomto prípade preukazuje na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo technickom preukaze podľa cien platných v čase ich nákupu (pokladničný blok).
 2. Druhý, ale o niečo náročnejší na investíciu, je spôsob preukazovania spotreby PHL na základe dokladov o nákupe PHL, avšak najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzku vozidla - t.j. z navigácie, ktorá však musí funkcionalitou umožňovať vykazovanie spotreby PHL.
 3. Tretím a myslím si, že najkomplikovanejším spôsobom je vykazovanie spotreby PHL vo forme paušálnych výdavkov.
 4. Paušálne výdavky je možné uplatniť najviac do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie (napr. kalendárny rok) primeraného počtu najazdených kilometrov a podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

  Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať tento spôsob ako najjednoduchší, nie je to tak a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  - Ako vyplýva z textu, aj tu je potrebné sledovať počet najazdených kilometrov za dané obdobie (daňový úrad má spôsob výpočtu, ako vie overiť primeranosť počtu najazdených kilometrov).

  - Taktiež je potrebné preukazovať cenu blokmi o nákupe.

  - Navyše pri tomto spôsobe je potrebné zohľadniť výšku paušálneho výdavku v nadväznosti na DPH. Ak si napríklad podnikateľ stanoví výšku paušálneho výdavku 70%, môže to znamenať, že ostatných 30% prejazdil na iné účely ako na podnikanie. Preto 30% nie je daňovo uznateľným výdavkom. Avšak súčasne ak je platiteľom DPH, nemôže z takýchto nákupov PHL uplatniť nárok na plný odpočet DPH, ale uplatniť odpočet len do takej výšky, ako si stanovil výšku paušálneho výdavku. V našom prípade 70%.

  - Prípadným problémom by mohlo byť tiež preukázanie používania vozidla na podnikateľské účely aj pri zvyšných 30%. Pretože ak by neboli preukázateľné, mohlo by to pre daňovú kontrolu naznačovať používanie vozidla na iné ako na podnikateľské účely (obľúbené „dovolenkové zájazdy“). Tým pádom malo dôjsť k zdaneniu vozidla vo výške 1% zo vstupnej ceny vozidla príslušnému zamestnancovi.

Súkromné auto v podnikaní

Iným spôsobom sa automobil v podnikaní správa, ak nie je súčasťou obchodného majetku, ale je v súkromnom vlastníctve majiteľa alebo aj zamestnanca, ktorý vozidlo používa na výkon svojej práce.

Čo si môžete dať do nákladov

Aj v tomto prípade výdavky predstavujú daňovo akceptovaný náklad, ktorý je však limitovaný osobitným predpisom, zákonom č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Bližšie sa budem venovať tejto problematike z pohľadu výdavkov na PHL.

Cestovné náhrady

Zákon o cestovných náhradách hovorí o nárokoch, ktoré patria zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu. Za zamestnanca sa pritom nepovažuje len zamestnanec, ktorý má so zamestnávateľom uzatvorenú pracovnú zmluvu, ale môže ísť aj o dohodára, konateľa, člena iných orgánov právnickej osoby a ďalších.

Paušálne náhrady a náklady na pohonné látky

Okrem stravného patrí zamestnancovi aj náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorá sa skladá z dvoch zložiek :
a) základná náhrada za každý 1 km jazdy, ktorej výšku stanovuje ministerstvo a v súčasnosti je táto vo výške pre automobily 0,183 Eura / 1km,
b) náhrada za spotrebované pohonné látky, ktorej výšku preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe PHL a je prepočítaná podľa spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii motorového vozidla.

Odpočet DPH pri kúpe auta

Treba dodať, že ešte v nedávnej minulosti zákonodárca limitoval možnosť odpočítania DPH pri kúpe motorového vozidla iba na určité typy vozidiel. Tieto boli pre všetkých dobre známe svojou prepážkou oddeľujúcou nákladovú časť od časti určenej pre sedenie.

Tento ombedzenie je však už odstránený a preto odpočet DPH je v súčasnosti možný bez problémov. Každý nákup však treba posudzovať jednotlivo, existujú určité limity, ktorým sa však bližšie venovať nebudem.

Cestná daň

Na záver treba dodať, že s používaním automobilu na podnikateľské účely súvisí aj platba ďalšej dane a to dane z motorových vozidiel. Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel treba podať a daň zaplatiť do konca januára nasledujúceho roka. Napríklad daň z motorových vozidiel za rok 2012 bude treba zaplatiť do konca januára 2013.

O autorovi

Ing. Martin Radošovský je expertom na dane a účtovníctvo. Je majiteľom firmy BSC partners, s.r.o., ktorá sa zaoberá vedním účtovníctva pre podnikateľov. Môžete sa s ním skontaktovať cez stránku http://www.bscpartners.sk alebo emailom na adrese radosovsky@bscpartners.sk.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Auto v podnikaní

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. V s.r.o. mám auto, na ktoré som už ukončila leasing. Chcem kúpiť nové a toto by som chcela predať. Auto je 4 ročné a má pokazený motor. Auto som kúpila od súkromnej osoby, čiže neplatca DPH a leasingovka mi ho prefinancovala. Moja otázka je: 1. auto pri predaji predávam ďalej bez DPH, napriek tomu, že s.r.o je plátca DPH?
2. môžem auto predať aj za napr. 500 € ak je v nepojazdnom stave, lebo je poškodený motor? ako mám postupovať, aby mi daňový úrad nerobil problém ? Ďakujem za odpoveď.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobry den,
Chcem sa opytat :
od 1.2.2013 otvaram zivnost ako merchandiser to znamena ze dene beham z obchodu do obchodu a na dopravu sa pouzivam vlastne vozidlo.
Ak chcem naklady na pohonne hmoty odratat zdani staci mi odkladat blocky o tankovani a v januari 2014 zaplatit cestnu dan?
Alebo musim vies nejaku knihu jazd alebo nejaku dokumentaciu o vedeni vozidla?stav km a tak?
A je to vobec mozne ak mam auto prerobene na Plyn LPG?
A co vsetko vlastne viem odratat z dani co sa tyka auta? aj naklady na bezne opravy ako su brzdy a podobne?prezutie kolies tlmice atak?na nasich cestach sa moze stat hocico a neviem co vsetko si potom mozem uplatnit.a ak opravu uplatnim musi byt doklad zo servisu alebo staci ak bude blocek o kupe nahradheho dielu?Vela veci si viem opravit svojpomocne len musim kupit suciastku.Dasa aj tato odpisat?
Dakujem pekne.

nie som vlastník auta

Dobrý deň Vám prajem,
spoločník v sro používa auto, ktorého nieje vlastníkom. Rieši sa tento prípad cez zmluvu o prenájme osobného auta a prejdené km+PHM si takto môže dať do Nákladov?

ďakujem za odpoveď

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
chcela by som sa poradiť.
Auto používam na podnikanie je prihlasené na daňovom úrade. Chcela by som vedieť či je nutné viesť knihu jázd pre náklady na benzín? Pretože navigáciu v aute nemám a počula som, že sa to dá aj inak. Vopred ďakujem za vašu radu. S pozdravom

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

dobrý deň
1. szčo 3 dni pred ukončením živnosti predal odpisované auto (vložené do podnikania) za zostatkovú hodnotu
2. v tom roku si teda už za 3 mesiace (do marca) odpis neuplatnil
3. príjem z predaja dostával postupne podľa splátkového kalendára až do konca roku (keď už nebol szčo, na osobný účet -podnikateľský zrušil), teda ho účtoval v závierkových operáciách ako ostatný príjem
4. takisto aj zostatkovú hodnotu účtoval v závierkových operáciách ako prevádzkovú réžiu
Otázka: vo výkaze o majetku auto ako DHM stále figuruje, aj keď je predané a účtované cez závierkové operácie. Kde som urobila chybu?
Dopredu ďakujem

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

paulo - Ak auto nemáte v majetku firmy, do nákladov si môžete dať iba pohonné hmoty a základnú náhradu 0,183 eura na 1 km jazdy. Musíte si viesť knihu jázd. Servis, náhradné diely a podobne si nemôžete dať do nákladov.

hctags - Štatistický úrad vedie aj týždenné priemerné ceny pohonných hmôt. Tie použite podľa dátumov vašich jázd.

reny36 - Áno, veďte si knihu jázd. Do nákladov si dáte benzín podľa počtu najazdených kilometrov.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň, chcem sa spýtať ak má podnikateľ FO v prenájme jeho vlastný automobil na firmu čo sa môže dať do nákladov? Ide mi o to, že som prebrala účto po inej účtovníčke a neviem sa z toho vysomáriť.Mám dávať do nákladov bločky PHM a už potom nerátať spotrebu podľa technického alebo to mám rátať pomocou vzorca a už dané bločky PHM neúčtovať do nákladov?Do nákladov si môžem dávať stravné, paušálnu náhradu vo výške 0,183 za km a rôzne opravy súvisiace s automobilom. Chápem to správne?Ďakujem Vám za radu

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
ak je auto zaradené v majetku živnosti a uplatňujú sa paušálne výdavky 80 % na PHM, platí táto výška 80% aj na ostatné nákupy týkajúce sa prevádzky auta - napr. olej, pneumatiky... alebo tie sa môžu dávať v plnej výšky do nákladov?
ďakujem

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Zdravím,
situácia asi nie je veľmi obvyklá, preto som na ňu nenašiel odpoveď, tak by som sa rád opýtal: Sro kúpila ojazdené vozidlo, no ešte ho nepoužíva na podnikateľské účely, neprihlásila ho teda na DU a neplatí cestnú daň. No sú tu isté náklady súvisiace s kúpou a registráciou vozidla, ako i nutné kontroly (originality, STK, EK...), môže si tieto náklady, súvisiace s obstaraním a registráciou vozidla, daňovo uplatniť?
Ďakujem.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
v roku 2011 som si založil živnosť a kúpil na firmu(IČO) nové auto. Živnosť som minulý rok vo februári prerušil, urobil som mimoriadnu účtovnú uzávierku a auto odhlásil z daňového úradu pre platenie dane z nehnuteľnosti a vyčlenil z majetku firmy. V tom čase som si nebol istý či živnosť znovu po 6 mesiacoch, prípadne do času podania daňového priznania za rok 2013 neobnovím. V tomto momente je mi jasné, že živnosť v blízkej dobe neobnovím a preto som sa začal zaoberať myšlienkou auto prepísať z IČO na rodné číslo. Otázka je, či a kedy je potrebné prepísať auto pri prerušení živnosti na súkromnú osobu? Nevzniká nejaký problém ak je živnosť prerušená a ja firemné auto používam ako súkromná osoba? Z pohľadu daňového to je podľa mňa vyriešené tým, že som auto odhlásil a vyčlenil z podnikania a tým, že som živnosť neobnovil do 31.03.2013 tak si neuplatním za dva mesiace roku 2012 ani odpisy, len výdavky spojené s prevádzkou. Z pohľadu poisťovne mi bolo povedané, že to či je auto na IČO alebo RČ nie je dôležité, keď ide o to isté meno na techničáku a poistnej zmluve. Na polícii som sa pýtal a povedali mi, že auto je treba prepísať, ale keď som povedal, že o mesiac mi končia poistné zmluvy, tak že môžem kľudne počkať dovtedy, auto používať a prepísať potom.
Je prepis firemného auta na súkromnú osobu v tomto prípade vôbec nutný, ak ide o toho istého vlastníka?
Už vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.
S pozdravom,

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Pavol - ak je auto v majetku firmy, podľa môjho názoru si môžete uplatňovať náklady s ním súvisiace.

JaroS - keď ste auto vyčlenili z majetku firmy, mali by ste si ho prepísať na vás ako súkromnú osobu (na rodné číslo).

Monika24 - áno, na podnikateľské účely si môžete kúpiť aj staršie auto. Vek auta nie je obmedzený.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

arianajobs1 : SRO ktorá je platcom DPH v roku 2012 doopisovala automobil zaradený do majetku spoločnosti. V máji 2013 chce automobil predať platcovi DPH.
1. je zákonom stanovená suma za ktorú možno majetok predať?
2. predaj musí byť s DPH?
3. nakoľko neuplynulo 5 rokov od doodpisovania spadá predajná suma do daní?

za skorú odpoveď ďakujeme

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
od 1.5. mám založenú živnosť. Pravdepodobne budem pri podnikaní používať súkromné auto, ktorého držiteľom je manželka.
1) Podľa nového už nemusím vopred hlásiť na DÚ používanie auta, stačí na konci a zaplatiť alikvotnú časť cestnej dane... je to tak?
2) Musím mať s manželkou uzatvorenú nejakú formálnu zmluvu na používanie auta na podnikateľské účely?
Vďaka za odpovede.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
manžek, živnostník má pozastavenú živnosť k 30.06.2013. Od mája 2013 má sro. V živnosti má auto zaevidované auto ktoré chce požičať sro-ke, aby mohol dať benzín do nákladov. Môže uzatvoriť dohodu ako živnostník s sro ešte dátumom jún 2013 (keď má ešte živnosť) napr. do konca roka 2013?Bola by to suma 100 € na mesiac, ktorú by sro zaplatila živnostníkovi a on by to zahrnul do dani z príjmu za rok 2013?
Ďakujem za odpoveď!

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Manželka je konateľom s.r.o.(bez prac. pomeru a bez nároku na odmenu) .Jej vlastné auto ja (ako prokurista - bez nároku na odmenu) používam na pracovné cesty (sú každodenné - 40 km a viac/denne), lebo sme realitka (obhliadky a pod.) Môžeme dať túto položku do nákladov s.r.o. ako výdavok hoci to býva aj viac ako 400€/mesačne? Vzniká manželke daňová povinnosť z tohto prijmú?

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobry den prajem, potrebovala by som sa ubezpecit, co sa tyka pouzivania sukromnych vozidiel zamestnancov a.s. na sluzobne ucely... Zamestnanci z casu na cas vyuziju svoje auto (po dohode so zamestnavatelom) na sluzobnu cestu mimo BA, je mi jasne ze na tieto dni ich uvediem v danovom priznani dane z MV. Ako je to vsak s odhlasovanim? Zakazdym po sluzobnej ceste ho treba odhlasit? Niekde som citala ze tato povinnost sa netyka sukromnych vozidiel zamestnancov pouzitych na SC... Dakujem vopred za ujasnenie.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň, prosím o radu, ak sa to jednoducho dá napísať. Som SZCO, v roku 2013 som mal prijem cca 6000 eur. Oplati sa mi vobec davat - uctovat auto do podnikania (kniha jazd) za rok 2013 a platit cestnu dan vo vyske 150 EUR (Presovsky kraj) alebo radsej "vobec nepouzivat auto pri podnikani" (pri výkone mediacie ho nepotrebujem) a neplatit cestnu dan. Ide totiz o to ci vydavok - platba cestnej dane nebude pre mna vyssi ako "zisk" pri uctovani nakladov pri pouzivani auta. Co by podla vas bolo vyhodnejsie v mojom pripade ci "vyrabat naklady" autom alebo neplatit cestnu dan vo vyske 150 EUR. Od zaciatku minuleho roku sa, pokial sa nemylim, neprihlasuje auto na danovom urade a toto sa ma tyka.
Ospravedlnujem sa ak som to napisal nie celkom zrozumitelne, rad doplnim udaje.
Dakujem velmi pekne za odpoved

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,
ak je majiteľom osobného automobilu fyzická osoba nepodnikateľ, a prenajíma automobil na základe zmluvy o nájme dopravného prostriedku jednoosobovej s.r.o., pričom konateľ a majiteľ automobilu sú totožné osoby, je prenájom automobilu živnosťou podľa živnostenského zákona, musí majiteľ automobilu t.j. fyzická osoba nepodnikateľ ohlásiť prenájom automobilu na živnostenskom úrade? Za odpoveď ďakujem.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobry den,

Som SZCO, pracujem vonku a minuly rok som si kupil auto ktore som prihlasil na zivnost. V minulom roku som ho na podnikanie nepouzival cize som ani nezaplatil cestnu dan. Otazka znie, mozem si dat 1/4 kupnej ceny auta do odpisu za minulorocne zdanovacie obdobie ak som cestnu dan nezaplatil ? Resp. ak si neuplatnujem naklady suvisiace s uzivanim tohto automobilu mozem si jeho kupnu cenu za 4 roky odpisat kedze neplatim cestnu dan ? Zistil som totiz ze by pre mna bolo vyhodnejsie pouzivat sluzby prepravcov na cestovanie do zahranicia.

Velmi pekne dakujem za odpoved, neviem to fakt nikde najst

Cestná daň

Dobry den,

dakujem za informacie v clanku. Chcem sa vsak opytat, na zaklade coho sa vypocitava cestna dan? Podla dokladovanych vydavkov za PHL?

Re: Cestná daň

Daň z motorových vozidiel (kedysi cestná daň) sa vypočítava v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku. Pre tok 2013 platí pravidlo výpočtu podľa počtu dní, počas ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Samotné výdavky na PHL nemusia byť nutne preukázaním použitia vozidla na podnikanie, môže ísť napr. aj o prenájom...

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň, prosím o radu, mám klienta, ktorý je SZČO, auto v živnosti má v majetku, ale ho nevyužíva. na podnikanie. (firma, pre ktorú pracuje mu poskytla auto pre jeho prácu)  Uvedené auto využíva  manželka na svoje podnikanie - je tiež SZČO. Otázka znie čo si môže dať manželka ktorá má so svojím manželom SZCO zmluvu  o nájme auta do nákladov? Má evidovať knihu jázd alebo má nárok na paušál?

 

Ďakujem za radu

 

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý den.

Ak si kupim auto a dam ho ako zivnostnik do majetku firmy a budem si ho 48mes. odpisovať, co ak zivnost budem musiwet zrusit alebo prerušiť? Komu bude patrit auto? Budem mat voci statu nejake financne povinnosti? A co po 48mes....komu bude patrit? Je pretolepsie ho pouzivat ako sukromny majetok? Ako ho viem preniest do osobneho majetku?

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!