Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete dať do nákladov

Auto v podnikaní

Automobil ako pracovný nástroj využíva pri svojej podnikateľskej činnosti takmer každý. Je taktiež častým predmetom kontroly zo strany daňových úradov a preto je na mieste venovať tejto problematike náležitú pozornosť. Existuje niekoľko pohľadov na automobil v podnikaní. Pokúsim sa preto stručne vybrať najdôležitejšie momenty.

Automobil v majetku firmy

Automobil ako hmotný hnuteľný majetok, v prevažnej väčšine predstavuje dlhodobejšiu investíciu, čomu zodpovedá aj jeho cena. Preto v najväčšej miere predstavuje v účtovníctve dlhodobý majetok.

To znamená, že po jeho zaradení do obchodného majetku spoločnosti dôjde k nárastu aktív. Súčasne dôjde k tvorbe nákladov a tým k znižovaniu zisku a následne daňového základu prostredníctvom odpisovania.

Odpisovanie automobilu

Odpisovanie v súčasnosti predstavuje obdobie 4 rokov. Výnimkou môže byť nákup vozidla prostredníctvom lízingu. Pri lízingu toto obdobie môže byť aj kratšie - 3 roky. To však závisí od podmienok v lízingovej zmluve.

Z pohľadu účtovníctva teda po 4 rokoch má automobil nulovú hodnotu a jediné náklady s ním spojené sú náklady na jeho prevádzku a údržbu.

Náklady na údržbu automobilu

Ak je automobil je vedený v obchodnom majetku firmy, náklady na jeho údržbu (servis, náhradné diely, umývanie) sú legitímnym výdavkom za účelom dosiahnutia zisku. Je to rovnaké ako pre akýkoľvek iný majetok firmy.

Náklady na benzín, naftu alebo iné pohonné látky

Trochu iný je pohľad na pohonné látky (ďalej len „PHL“), ktorý prešiel v posledných rokoch zmenami. Podnikateľ má v zásade 3 možnosti, ako riešiť spotrebu pohonných látok:

 1. Bude viesť tzv. knihu jázd (čo sa v prevažnej miere chce máloktorému podnikateľovi a najmä majiteľovi :-D). Považujem to za najmenej problematický a najčistejší spôsob preukazovania daňových výdavkov na spotrebované PHL. Spotreba sa v tomto prípade preukazuje na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo technickom preukaze podľa cien platných v čase ich nákupu (pokladničný blok).
 2. Druhý, ale o niečo náročnejší na investíciu, je spôsob preukazovania spotreby PHL na základe dokladov o nákupe PHL, avšak najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzku vozidla - t.j. z navigácie, ktorá však musí funkcionalitou umožňovať vykazovanie spotreby PHL.
 3. Tretím a myslím si, že najkomplikovanejším spôsobom je vykazovanie spotreby PHL vo forme paušálnych výdavkov.
 4. Paušálne výdavky je možné uplatniť najviac do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie (napr. kalendárny rok) primeraného počtu najazdených kilometrov a podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

  Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať tento spôsob ako najjednoduchší, nie je to tak a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  - Ako vyplýva z textu, aj tu je potrebné sledovať počet najazdených kilometrov za dané obdobie (daňový úrad má spôsob výpočtu, ako vie overiť primeranosť počtu najazdených kilometrov).

  - Taktiež je potrebné preukazovať cenu blokmi o nákupe.

  - Navyše pri tomto spôsobe je potrebné zohľadniť výšku paušálneho výdavku v nadväznosti na DPH. Ak si napríklad podnikateľ stanoví výšku paušálneho výdavku 70%, môže to znamenať, že ostatných 30% prejazdil na iné účely ako na podnikanie. Preto 30% nie je daňovo uznateľným výdavkom. Avšak súčasne ak je platiteľom DPH, nemôže z takýchto nákupov PHL uplatniť nárok na plný odpočet DPH, ale uplatniť odpočet len do takej výšky, ako si stanovil výšku paušálneho výdavku. V našom prípade 70%.

  - Prípadným problémom by mohlo byť tiež preukázanie používania vozidla na podnikateľské účely aj pri zvyšných 30%. Pretože ak by neboli preukázateľné, mohlo by to pre daňovú kontrolu naznačovať používanie vozidla na iné ako na podnikateľské účely (obľúbené „dovolenkové zájazdy“). Tým pádom malo dôjsť k zdaneniu vozidla vo výške 1% zo vstupnej ceny vozidla príslušnému zamestnancovi.

Súkromné auto v podnikaní

Iným spôsobom sa automobil v podnikaní správa, ak nie je súčasťou obchodného majetku, ale je v súkromnom vlastníctve majiteľa alebo aj zamestnanca, ktorý vozidlo používa na výkon svojej práce.

Čo si môžete dať do nákladov

Aj v tomto prípade výdavky predstavujú daňovo akceptovaný náklad, ktorý je však limitovaný osobitným predpisom, zákonom č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Bližšie sa budem venovať tejto problematike z pohľadu výdavkov na PHL.

Cestovné náhrady

Zákon o cestovných náhradách hovorí o nárokoch, ktoré patria zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu. Za zamestnanca sa pritom nepovažuje len zamestnanec, ktorý má so zamestnávateľom uzatvorenú pracovnú zmluvu, ale môže ísť aj o dohodára, konateľa, člena iných orgánov právnickej osoby a ďalších.

Paušálne náhrady a náklady na pohonné látky

Okrem stravného patrí zamestnancovi aj náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorá sa skladá z dvoch zložiek :
a) základná náhrada za každý 1 km jazdy, ktorej výšku stanovuje ministerstvo a v súčasnosti je táto vo výške pre automobily 0,183 Eura / 1km,
b) náhrada za spotrebované pohonné látky, ktorej výšku preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe PHL a je prepočítaná podľa spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii motorového vozidla.

Odpočet DPH pri kúpe auta

Treba dodať, že ešte v nedávnej minulosti zákonodárca limitoval možnosť odpočítania DPH pri kúpe motorového vozidla iba na určité typy vozidiel. Tieto boli pre všetkých dobre známe svojou prepážkou oddeľujúcou nákladovú časť od časti určenej pre sedenie.

Tento ombedzenie je však už odstránený a preto odpočet DPH je v súčasnosti možný bez problémov. Každý nákup však treba posudzovať jednotlivo, existujú určité limity, ktorým sa však bližšie venovať nebudem.

Cestná daň

Na záver treba dodať, že s používaním automobilu na podnikateľské účely súvisí aj platba ďalšej dane a to dane z motorových vozidiel. Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel treba podať a daň zaplatiť do konca januára nasledujúceho roka. Napríklad daň z motorových vozidiel za rok 2012 bude treba zaplatiť do konca januára 2013.

O autorovi

Ing. Martin Radošovský je expertom na dane a účtovníctvo. Je majiteľom firmy BSC partners, s.r.o., ktorá sa zaoberá vedním účtovníctva pre podnikateľov. Môžete sa s ním skontaktovať cez stránku http://www.bscpartners.sk alebo emailom na adrese radosovsky@bscpartners.sk.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Používanie služobného auta registrovaného v nemeckej firme

Dobrý deň.

Som zamestnaný v nemeckej firme a často cestujem z miesta bydliska v SR do nemecekj firmy. Nemecký zamestnávateľ mi chce poskytnúť vozidlo evidované v jeho nemeckej firme na účely presunu z miesta bydliska do nemeckej firmy, resp. priamo k zákazníkovi v Nemecku, Švajčiarsku prípadne k zákazníkom v EU.

Cestná daň a poistky sú platené firmou v Nemecku.

Aké splnomocnenia potrebujem na preukázanie oprávnenia používania v Nemecku evidovaného vozidla pre tieto účely ?

Je možné požiadať o splnomocnenie aj na súkromné účely a je potrebný aj súhlas na cesty počas víkendu ?

Musí byť splnomocnenie notársky v Nemecku overené ?

Je možné uviesť v oprávnení SPZky viacerých firemných nemeckých áut ?

Ďakujem predom za rady.

Szabó  

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň, živnostník este v roku 2014 kupil nakladny automobil, v roku 2014 nedal ani kupno-predajnu zmluvu do uctovnictva, automobil nevyuzival...môžeme ho zaradiť v roku 2015 s tým, že dáme zostatkovu cenu akoby ponizenu o odpis,ktory si v roku 2014 neuplatnil? Este jedna vec, tento nakladny automobil pocas roka 2015 využil iba 2x - fakturoval sluzby....moze si aj napriek tomu uplatnit v roku 2015 celorocny odpis? A ako je to s danou z MV? Ked auto vyuzival iba jeden mesiac na podnikanie?

Ďakujeme za info.

 

odpisy osobného auta dlhsie ako 4 roky

Dobrý deň,

ak zákon zaraďuje osobné auto do odpisovej skupiny s dĺžkou odpisov 4 roky, znamená to, že ho nemôžem odpisovať povedzme 6 rokov rovnomerne? Pri 4 ročnom odpise by som šiel do straty a nemohol by som uplatnit nezdanitelnu cast dane. Pre štát je to predsa výhodnejšie ak by som odpisoval dlhšie. Viem, že otázka znie hlúpo, ale ... začínajúci SZČO

Ján

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať. Mám takú situáciu, že súd si dáva ťažko načas ohľadom zapísania s.r.o. do obchodného registra (už vyše mesiaca) a za pár dní si mám prevziať nové auto, ktoré som chcel dať do majetku s.r.o., kvoli nákladom. Čiže budem si musieť prevziať nové auto na mňa a až potom ho zaradiť napriklad za 2 tyzdne do majetku s.r.o. Otázka znie: Musím aj v takomto prípade robiť znalecký posudok na nové úplne nové auto, ktoré má len 2 týždňe? Ďakujem.

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: mám živnosť popri zamestnaní ku ktorej potrebujem automobil. Ten si prenajímam od FO. Moja otázka je, ako to je s cestnou daňou. Mám ju uhradiť za dané obdobie využívania tohto osobného automobilu ja ? Alebo to má urobiť vlastník? Ako to môžem riešiť?               Ďakujem za odpoveď Romana

Re: Chcem prenajat dodavku.

Dobry den 

Chcel by som prenajat vozidlo ktore vlastnim ako sukromna osoba druhej osobe .....viete mi prosim poradit co vsetko k tomu potrebujem co sa tyka zivnosti a papierov, auta, dani, atd.. Zivnost mam aktivnu a aktivne pracujem v sklade ako skladnik na zivnost .....

dakujem

Re: Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete...

dobry den. mam kupene auto na leazing uz 5rokov.Chcel som toho roku podat dan z mot.voz.Auto v tech.preukaze je zapisane takto: vlastnik vozidla-leazingova spolocnost,drzitel osvedcenia-moje meno, auto nieje na szco.Minuly rok som mal dost ciest do zahranicia a chcel som si ho ako sukromna osoba uplatnit na podnikatelske ucely szco emam ho vede vo firme. otazka je taka co si mozem uplatnit ak zaplatim dan z motoroveho vozidla.

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!