Čierna listina firiem

Čierna listina firiem

Finančná správa dnes zverejnila zoznam firiem, ktoré štát pokladá za rizikové.

Ide o firmy a živnostníkov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH (podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH).

Finančná správa bude zoznam priebežne raz mesačne aktualizovať.

Na zoznam sa dostane firma alebo fyzická osoba, ktorá:

  • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie,
  • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
  • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne
  • opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Zoznam má podľa Finančnej spávy slúžiť podnikateľom na to, aby si v ňom mohli overiť, či ich potenciálni obchodní partneri nepatria medzi rizikových.

Na zozname je v súčasnosti 1402 daňových subjektov, ktoré na daniach dlhujú spolu 143 miliónov eur.

Zoznam nájdete na tejto webovej adrese finančnej správy: http://www.financnasprava.sk/sk/sekcia-danova.html

Čo je pre vás na tomto celom najdôležitejšie

Predpokladám, že ste normálni podnikatelia a nie ste na zozname. Aký to má celé teda pre vás význam?

Význam pre vás môže byť zásadný, niekedy možno až životne dôležitý.

Neviem, či o tom viete, ale ak ste platcom DPH, tak ručíte za DPH, ktorú má štátu odviesť, ale neodvedie, váš dodávateľ.

Platí to v prípade, že ste na základe “dostatočných dôvodov” mohli vedieť, že váš dodávateľ si nesplní povinnosť voči štátu a DPH neodvedie. “Dostatočným dôvodom” je okrem iného aj to, že váš dodávateľ je na zozname, o ktorom je tento článok.

Tento bonbónik nám priniesla vládna strana v novele zákona o DPH platnej od októbra 2012 (§ 69 ods. 14).

Vlastne to znamená, že štát zákonom núti poctivých podnikateľov, aby ručili za nepoctivých, špekulantov a podvodníkov.

Je to neuveriteľné, ale je to tak. Môže sa stať, že ak nakupujete od nepoctivého podnikateľa, ktorý neodvedie DPH, túto DPH budete musieť za neho zaplatiť vy! O tejto téme som napísal samostatný článok, v ktorom podrobnejšie vysvetľujem, ako to má fungovať.

Takže ak ste platca DPH, mali by ste odteraz pred každým nákupom tovaru alebo služby študovať zoznam, či v ňom náhodou nie je váš potenciálny obchodný partner.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!