Ako si môžete znížiť daň z príjmu IV: Daňový bonus na dieťa 2012, 2013

Daňový bonus na dieťa

Ak ste čítali moje predchádzajúce články, už viete, že daň si môžete znížiť odpočítaním nezdaniteľnej časti na daňovníka, na manželku/manžela a na dobrovoľné dôchodkové sporenie.

Dnes sa dozviete, ako si znížiť daň pomocou daňového bonusu na dieťa.

Môžete si uplatniť daňový bonus na dieťa práve vy?

Daňový bonus na dieťa si môžete uplatniť, ak ste v danom zdaňovacom období mali zdaniteľné príjmy z podnikania aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

Minimálna mzda za rok 2012 bola 327,20 eura. To znamená, že za rok 2012 ste museli mať zdaniteľný príjem aspoň 1 963,20 eura (6 x 327,20).

Daňový bonus si môžete uplatniť na každé vyživované nezaopatrené dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti.

Daňový bonus si môžete uplatniť na každé dieťa zvlášť. To znamená, že koľko nezaopatrených detí s vami žije v domácnosti, toľkokrát si môžete uplatniť daňový bonus.

Aká je výška daňového bonusu

Výška daňového bonusu v 1. polroku roku 2012 (od januára 2012 do júna 2012) je 20,51 eura na mesiac. Za celý 1. polrok je to 6 x 20,51 = 123,06 eura.

Výška daňového bonusu v 2. polroku 2012 je 21,03 eura na mesiac. Za celý 2. polrok je to 6 x 21,03 = 126,18 eura.

Výška daňového bonusu za celý rok 2012 je 123,06 + 126,18 = 249,24 eura.

Výška daňového bonusu na dieťa za rok 2012 je 249,24 eura.

Čo ak ste vyživovali dieťa iba časť roka, nie celý rok

Ak ste nevyživovali nezaopatrené dieťa celý rok, ale iba niekoľko mesiacov (napríklad dieťa sa vám narodilo počas roka), môžete si uplatniť daňvý bonus iba za tie mesiace, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie bonusu.

Ak sa vám napríklad narodilo dieťa 10.11.2012, môžete si uplatniť daňový bonus za dva mesiace - november a december.

Môžu si daňový bonus uplatniť obidvaja rodiča?

Daňový bonus si nemôžu uplatniť obidvaja rodičia naraz.

Daňový bonus si môže uplatniť iba jeden z rodičov (prípadne iných osôb, ktoré vyživujú dieťa v spoločnej domácnosti).

Môže sa stať, že podmieny na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú naraz viacerí daňovníci, ktorí vyživujú dieťa (napríklad matka aj otec), a nedokážu sa dohodnúť, ktorý z nich si bonus uplatní. V takom prípade sa daňový bonus prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Ak dieťa žije časť roka s jedným rodičom a časť s druhým, môžu si obidvaja uplatniť pomernú časť daňového bonusu pripadajúcu na obdobie roka, počas ktorého vyživujú dieťa.

Čo ak je daňový bonus vyšší ako daň, ktorú máte zaplatiť

Čo ak je suma daňového bonusu vyššia ako daň, ktorú máte zaplatiť?

Vtedy si môžete uplatniť daňový bonus iba do výšky dane, ktorú máte zaplatiť.

Daňový úrad potom môžete požiadať o vyplatenie rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane, ktorú máte zaplatiť. Pri vrátení tejto sumy daňový úrad postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Ak napríklad máte zaplatiť daň 200 eur, môžete si uplatniť daňový bonus iba vo výške 200 eur, aj keď plná suma daňového bonusu je 249,24 eura.

Daňový úrad potom môžete požiadať o vrátenie zvyšných 49,24 eura, ktoré sú nad výšku vašej dane.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Re: Ako si môžete znížiť daň z príjmu IV: Daňový bonus na...

Dobrý deň,
čítam Váš článok o daňovom bonuse a zarazila ma jedna vec: je to skutočne tak, že ak sa dieťa narodí v priebehu mesiaca /teda nie prvého/ tak na daňový bonus nemá pracovník nárok?
Doteraz platilo, že ak sa narodilo i 31. deň v mesiaci, daňový bonus za ten mesiac bol vyplatený.
Od kedy teda platí to,čo ste uviedli vo svojom príspevku?
Ešte dotaz ohľadom vyplatenia daňového bonusu. Pokiaľ mal živnostník dosiahnuté príjmy vo výške 6 nás.min.mzdy a mal vyčíslený základ dane, patril mu celý bonus, bez ohľadu na výšku zaplatenej dane. Samozrejme od daňového bonusu sa odpočítala daň a dostal vyplatený rozdiel. Z Vášho príspevku vyplýva niečo iné-je to tiež nové a odkedy?

Ďakujem

Re: Ako si môžete znížiť daň z príjmu IV: Daňový bonus na...

dobry den

uz som na to cez spravu upozornila, že tam je chyba...

citacia z drsr.sk
Kedy vzniká nárok na daňový bonus
- už v mesiaci narodenia dieťaťa, ak je predložený rodný list
- v mesiaci začatia štúdia, po skončení povinnej školskej dochádzky (predloženie Potvrdenia o návšteve školy)
Upozornenie: Podmienky na uplatnenie daňového bonusu sa posudzujú vždy na začiatku mesiaca.
zdroj: http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/marec/danovy_bonus.html#8

to neznamena ze za dany mesiac nema narok na danový bonus ale ze sa posudzuje na zaciatku dalšieho mesiaca.. to znamena aj keby sa dieta narodilo 30.11. ma narok za november na danovy bonus... posudzuje sa k 1.12. za mesiac november.

preto prosime o upravu resp. vysvetlenie :)

Re: Ako si môžete znížiť daň z príjmu IV: Daňový bonus na...

Dobrý deň, je možne si uplatniť bonus ak žijeme s priateľom v jednej domácnosti mame dve deti,jedno je jeho ale starší syn nie , syn ma meno po mne, chodí na ZŠ, ja poberám prídavky a aj alimenty od jeho otca? je možne si uplatniť bonus i naň? dakujem

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!