Ako si môžete znížiť daň z príjmu III: Nezdaniteľná časť základu dane na dôchodkové sporenie 2012, 2013

Nezdaniteľná časť - dôchodkové sporenie

V predchádzajúcich dvoch článkoch som písal o tom, ako si môžete znížiť daň z príjmu pomocou nezdaniteľnej časti na daňovníka a na manželku/manžela.

Dnes sa pozrieme na tretiu možnosť, ako si znížiť daň z príjmu.

Nezdaniteľná časť: Dobrovoľné dôchodkové sporenie

Treťou možnosťou, ako si znížiť daň z príjmu, je zníženie základu dane odpočítaním sumy zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Podmienkou na uplatnenie tejto neznadniteľnej časti je, že musíte byť dobrovoľne dôchodkovo poistení.

Kedy si ju môžete uplatniť

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si budete môcť uplatňovať pre zdaňovacie obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2016.

To znamená, že prvýkrát si ju budete môcť uplatniť v roku 2014 za zdaňovacie obdobie 2013.

Poslendýkrát si ju budete môcť uplatniť v roku 2017 za zdaňovacie obdobie 2016.

Akú sumu si môžete odpočítať

Nezdaniteľná časť je definovaná ako suma zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie:

  • najviac do výšky 2% zo základu dane
  • suma nesmie presiahnuť výšku 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Maximálna suma za rok 2013

V roku 2011 bola priemerná mesačná mzda 786 eur.

2% zo 60-násobku tejto sumy sú 934,20 eura.

Maximálna nezdaniteľná časť na dobrovoľné dôchodkové poistenie za rok 2013 je 934,20 eura.

Čo si už nemôžete uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane

V minulosti ste možno boli zvyknutí na to, že existovali ešte ďalšie nezdaniteľné časti. Tie však boli zrušené.

Tieto bývalé nezdaniteľné časti si už viac nemôžete uplatňovať:

  • doplnkové dôchodkové sporenie
  • účelové sporenie
  • životné poistenie
Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!