Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre začínajúceho podnikateľa

V tomto článku vám priblížim problematiku často skloňovanej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Pomôžem vám rozhodnúť sa, či byť alebo nebyť platca DPH.

Dobrovoľný platca DPH

Keďže začínajúci podnikateľ len ťažko naplní zákonné podmienky, aby sa musel stať povinným platcom DPH, zameriam sa najskôr na dobrovoľné rozhodnutie. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ustanovuje možnosť dobrovoľne sa stať platiteľom DPH aj bez splnenia zákonných podmienok pre povinných platiteľov.

Rozhodnutie o tom, či byť alebo nebyť dobrovoľne registrovaný pre DPH, musí urobiť každý podnikateľ podľa svojej individuálnej situácie. Platca DPH sa vám oplatí byť napríklad vtedy, ak chcete nakupovať pre vašu firmu tovar a služby bez DPH, prípadne ak plánujete podnikať v združení, ktoré je platcom DPH, alebo predpokladáte, že naplníte podmienky pre povinnú registráciu (o tých sa dočítate ďalej).

Registrácia na daňovom úrade, vydanie osvedčenia platcu a IČ DPH

V prípade, že sa rozhodnete, že sa chcete stať platcom DPH, pôjdete vyplniť príslušný formulár žiadosti o registráciu na daňový úrad. Daňový úrad vám vydá osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, IČ DPH, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v osvedčení sa stávate platcom DPH.

Mesačný alebo štvrťročný platca DPH

Ďalej je potrebné si zvážiť, či sa stať mesačným alebo štvrťročným platcom DPH. Ak by ste mali za predchádzajúci kalendárny rok obrat vyšší ako 331 939,19 eura, museli by ste sa stať povinne mesačným platcom DPH.

Ak túto podmienku nespĺňate, čo bude váš prípad, ak ste začínajúci podnikateľ, stanete sa zo zákona štvrťročným platcom DPH.

Ak by vám to vyhovovalo viac, môžete si dobrovoľne zvoliť aj to, že budete mesačným platcom. Toto rozhodnutie oznámite daňovému úradu pri registrácii.

Výhody a nevýhody štvrťročného platcu DPH

Výhodou štvrťročného platcu DPH je menšia administratívna náročnosť, teda menšia frekvencia podávania daňových priznaní - iba raz za štvťrok.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov máte dlhšie obdobie na to, aby ste nahromadili dostatok zdrojov na úhradu dane. Súčasne nemusíte viazať finančné prostriedky počas štvrťroka a namiesto toho ich môžete použiť na podnikanie.

Nevýhodou štvrťročného platcu je v prípade nadmerného odpočtu neskoršie vrátenie preplatku od štátu.

Výhody a nevýhody mesačného platcu DPH

Výhodou mesačného platcu je zasa skoršie vrátenie preplatkov DPH zo strany štátu - každý mesiac, nie iba raz za štvrťrok.

Nevýhodou mesačného platcu je vyššia administrarívna náročnosť. Daňové priznanie k DPH musíte podávať každý mesiac.

Taktiež musíte mať pripravenú k dispozícii dostatočnú sumu na odvedenie DPH štátu každý mesiac, nie iba raz za štvrťrok.

Povinný platca DPH

V druhej časti doplním aspoň základné informácie o povinnosti registrácie.

Ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnete obrat 49 790 eur, nemáte už na výber. Ste povinní podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Žiadosť musíte podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste splnili podmienku obratu.

Obdobne, ak ste súčasťou združenia, ak združenie dosiahne obrat 49 790 eur, sú všetci členovia združenia poviní podať žiadosť o registráciu.

Nadobudnutie podniku platiteľa DPH

Platiteľom sa stáva aj právnická, či fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku podnik alebo časť podniku platiteľa dane. To isté platí aj pre právneho nástupcu platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie.

Zahraničná firma

Zdaniteľná osoba – podnikateľ, ktorý nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane z pridanej hodnoty.

Zákon pritom vyníma z tejto povinnosti subjekty, ktoré napríklad dodávajú len prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, dodávajú tovar s inštaláciou alebo montážou atď.

Ak takáto zahraničná osoba dodáva do tuzemska tovar formou zásielkového predaja a celková hodnota bez dane takto dodaného tovaru presiahne v kalendárnom roku 35 000 eur, je rovnako povinná podať žiadosť o registráciu pre daň.

Nadobudnutie tovaru z členského štátu EU

Osobitnú skupinu tvoria obchodné aktivity v rámci štátov Európskej únie.

Ak podnikateľ, ktorý nie je platca DPH, nadobúda v tuzemsku (SR) tovar z iného členského štátu, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura. Žiadateľovi v tomto prípade daňový úrad pridelí registračné číslo IČ DPH najneskôr do 7 dní od doručenia žiadosti.

Nadobudnutie služby z členského štátu EU

Podobne ak podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre DPH je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinný platiť daň podľa Zákona o DPH, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň ešte pred prijatím takejto služby.

Podobne naopak, ak takýto neregistrovaný podnikateľ dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca tejto služby, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň tiež pred dodaním takejto služby.

Dajte si pozor na možné sankcie

Problematika už len samotnej registrácie je pomerne komplikovaná a je potrebné sledovať niekoľko ukazovateľov. Ak sa nerozhodnete pre dobrovoľnú registráciu k DPH, musíte si dať pozor na to, či vo vašom podnikaní nenastane okamih, v ktorom bude splnená čo i len jedna z vyššie uvedených podmienok. V takom prípade musíte bezodkladne požiadať o registráciu k DPH. Inak by vám hrozili sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti.

Na záver

Registráciu na daň z pridanej hodnoty si teda musíte zvážiť podľa toho, čo bude predmetom vášho podnikania, v akom územnom teritóriu budete podnikať a v akom rozsahu.

Neprehliadnite:
Registrácia DPH po novom
Odpočet DPH - kedy a ako si môžete odpočítať DPH
Povinný platca DPH - obrat za 12 mesiacov

O autorovi

Ing. Martin Radošovský je expertom na dane a účtovníctvo. Je majiteľom firmy BSC partners, s.r.o., ktorá sa zaoberá vedním účtovníctva pre podnikateľov. Môžete sa s ním skontaktovať cez stránku http://www.bscpartners.sk alebo emailom na adrese radosovsky@bscpartners.sk.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobrý den,zriadujem si prevádzku potravín,kde budu moje vstupné náklady okolo 45000 eur.Chcela by som sa poradit,či by som sa mala stat dobrovolným platcom

DPH a či si budem moct potom požiadat o vrátenie DPH ,kamarátka ktorá vlastní bufet mi tvrdí,že aby som mohla predávat noviny a časopisy musím byt platcom

DPH.Mohli by ste mi prosím Vás poradit ako to vlastne je čo sa týka tohto mojho problemu.Dakujem

S pozdravom Silvia

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Som SZČO ako dôchodca - štátny poistenec, cez SZČO si privyrábam a chcem dve rady:
1. Vykonávam službu obch. zastupovania v SR ( do faktúr si píšem sprostredkovanie obchodu ) ale zmluvu mám so subjektom z ČR ( on je živnostník a je platca DPH ) - v podstate v jeho mene sprostredkujem uzatváranie zmlúv v SR v oblasti energetiky ako obch. zástupca, on je zasa výhradný distribútor a má zmluvu s pobočkou českej energ. firmy v SR . Províziu mi posiela na základe mojej faktúry. Musím byť registrovaný ako platca DPH a neplatič tejto dane podľa paragr. 7a ?
Až teraz som sa niečo dozvedel o povinnosti registrácie DPH ohľadom obch. so zahraničím aj ako neplatič tejto dane a nemám v tom jasno či sa to týka aj mňa. Ešte doplním pozeral som si niektoré informácie na daňovom portáli a našiel som http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/info... , na str. 10 kto nie je povinný sa registrovať a uvedený paragraf 16, teraz neviem čo platí pre mňa.

2. otázka je mimo tejto oblasti, ale chcem poprosiť o info ohľadom odvodov do soc. poisťovne aby som neprekročil min. hrubý príjem t.j. 12 násobok vym. základu pre rok 2013. Nechcem prekročiť tento limit aby som zbytočne neodvádzal min. čiastku odvodov. Je tá hranica na rok 2013 vo výške 4168,92 €, a potom v roku 2014 to bude 4716 € ak sa nezmení to pravidlo v soc. zákone ? Ďakujem za informácie.

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

dobrý deň,
otvorila som si špedíciu: objednávky na prepravu mám od nemeckých zákazníkov, ktorý mi platia bez DPH. Prepravu ďalej predávam dopravcom- slovenským alebo českým väčšinou, nie som platca DPH- slovákom platím s DPH faktúry, čechom bez DPH. Práve som sa dozvedela, že ak mi príde FA za služby zo zahraničia, musím byť platcom DPH. Moja otázka teda je, či sa musím zaregistrovať ako platca DPH a či bude z toho nejaký problém, ak prijímam služby zo zahraničia zhruba 2 mesiace a nie som platcom DPH. Dá sa to nejako spätne upraviť?
Ďakujem za odpoveď

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobrý deň,
píšete, že nie ste platca DPH, lepšie je používať pojem, vaši odberatelia platia vaše faktúry, o DPH je zavádzajúce hovoriť.

1. Vaši nemeckí zákazníci sú registrovaný ako platitelia DPH ?
2. vykonávate prepravu tovaru medzi členskými štátmi ?
3. vy skutočne vykonávate prepravu alebo ju len sprostredkujete ? Nerozumiem pojmu "predávate dopravu" ďalej slovenským a českým firmám a ešte im za to aj platíte.

Všetko závisí od určenia miesta dodania.

Ale áno v zákone je povinnosť registrovať sa, ak prijímate službu, pri ktorej ste povinná platiť daň a tiež ak predávate službu platiteľovi , pri ktorej je miestom dodania v tuzemsku.

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

zdravím,
áno, moji nemeckí zákazníci sú platcami DPH, prepravu vykonávam najma z Nemecka alebo Rakúska do CZ alebo SK a som len sprostredkovateľom prepravy...
sprostredkovanie vykonávam od konca augusta s tým, že nie som platca DPH a nie som na daň. úrade ani prihlásená pre poskytovanie a prijímanie služieb z/do zahraničia. Moja účtovníčka mi poradila zaregistrovať sa ako platca DPH ,ale dá sa spätne zaregistovať ako platca od začiatku činnosti mojej firmy? ide o to , že som odosielala faktúry pre zákazníkov a prijala faktúrov od dopravcov a keďže na faktúrach je dátum, kedy ešte nie som platca DPH, ako to dať do poriadku, aby to sedelo na daňovom. Účtovníčka mi poradila, aby som obvolala dopravcov, ktorí mi vystavili faktúru za službu a aby mi túto faktúru poslali znova s novým dátumom....neviem, ako ďalej postupovať, aby to bolo OK. Hrozím mi nejaká pokuta od daňového úradu???
Ďakujem

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Ak teda hovoríme o sprostredkovaní, zas sme niekde inde.

Problém vidím asi v tom, že ak je váš český odberateľ registrovaný ako platiteľ DPH miestom dodania je Česká republika a v tomto prípade ste mali povinnosť sa registrovať ako platiteľ DPH na Slovensku a to ešte predtým ako ste mu túto službu dodali.

Neviem o tom, že by zákon poznal pojem spätná registrácia. Oprava dátumov faktúr si myslím, že je nereálna, pretože obchody medzi EÚ sa okrem daňového priznania vykazujú aj v Súhrnnom výkaze, ak sú tieto dokumenty už podané, nejde to opraviť. Opraviť sa už dajú iba samotné výkazy.

Za správny delikt nesplnenia registračnej povinnosti vám daňový úrad uloží pokutu od 60 eur do 20 000 eur.

P.S. keď máte účtovníčku treba sa poradiť hlavne s ňou, ona vám prípady účtuje a je najlepšie zasvätená do toho, čo sa vo vašej firme deje, váš prípad je totiž špecifický a všeobecne služby týkajúce sa prepravy a sprostredkovania majú špecifiká v zákone o DPH. Do budúcna vám poradím akurát to, že predtým, než sa do niečoho púšťate je lepšie si overiť možnosti a z toho vyplývajúce povinnosti.

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobrý deň prajem.
Prosím o vyjadrenie k týmto informáciam, trochu som si prechádzal zákon o DPH.
Som SZČO - neplatiteľ DPH, mám zmluvu s fy z ČR - platiteľom DPH o obch. zastupovaní, fyzicky uzatváram zmluvy s klientami SR v energ. oblasti, do faktúry si uvádzam sprostredkovanie obchodu , mám voľnú živnosť.

V zákone o DPH sa pracuje s pojmami príjem alebo dodanie tovaru a služby kt. podliehajú zdaňovaniu, alebo sú tam výnimky v par. 16. Nikde som tam nenašiel pojem sprostredkovanie obchodu. Sprostredkovanie obchodu sa chápe ako služba ?? Pretože keď som si pozrel zoznam voľných živností - link http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie - dokumenty na stiahnutie, tak je rozdiel sprostredkovanie obchodu a sprostredkovanie služby . Poprosím o vyjadrenie či teda sprostredkovanie obchodu pre zahr. subjekt podlieha povinnosti registrovať sa ako platca DPH podľa par. 7a ?

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Ahoj chcem nakupit tovar z ceskeho velkoskladu som zivnostnik a niesom platca Dph.Treba sa zaregistrovat ako platca dph ? Alebo sa nemusim registrovat pokial nepresiahnem za posledny kalendarny rok sumu 13 941,45 ?? Napr rocne nakupim z ceska za 10 000euro nebudem musiet byt platcom dph? Vdaka za odpoved pekny vecer

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Pekny den prajem,

na uvod musim spomenut, ze je to vyborne forum, clovek sa tu dozvie spustu novych veci..

Moja otazocka: moj manzel - zivnostnik je platcom DPH, no planuje ukoncit podnikanie/ zivnost povedzme ku 30 novembru. Manzel kupil automobil a odpocital si dph z ceny auta. ak by planoval auto predat povedzme o tyzden na to, musel by zaplatit statu dph??? ak v tom case uz nepodnika a nebol by ani platcom dph?

Dakujem krasne za odpoved

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobry den,
chcel by som sa spytat, ci sa da nakupit pracovny nastroj v tomto roku 2012(nie ako zivnostnik) , od januara si zalozit zivnost a uz spominany nastroj na pracu vyuzivat a platit dan(za nastroj) nakupeny v predoslom roku a pred zalozenim zivnosti?
Dakujem za reakciu.
S podravom Frantisek

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Zdravim,

som tu novy (a nie len tu...) ehm robim si prepocty kvoli dobrovolnej reg k DPH. Rovno dam priklad:

Neplatca:

nakupuje tovar v hodnote 100e (+20% dph ma uctovanu)
zaplati 120e
viem ze tovar sa predava konecnemu spotrebitelovi za 150e, ergo moja marza je 30e

keby som sa stal platcom DPH:

nakupujem tovar za 100e (nepripocitava sa DPH v tejto faze)
prihodim marzu 30e ako v predoslom pripade - som na 130e a az tearz smiem pripocitat DPH (vsak? :) ) a tym padom som na 156e predajnej cene!!!
avsak kedze som si vedomy predajnej trhovej ceny vo vyske 150e (konecneho spotrebitela vobec nezaujima ci som ja platca ci neplatca) tak vychadza moja marza iba na 25e !!!!

Su tieto moje prepocty spravne? Ak hej tak platcovstvo pre mna nie ja az take vyhodne, pokial abstrahujem od ostatnych vydavkov, na ktorych by sa mi to este mohlo oplatit...

Dakujem za Vas cas

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Pekný deň prajem!

Som živnostník vykonávam zváračské práce pre jednu firmu. Doteraz som bol neplatca a bolo to OK. S príjmom 800-900€/mes.ani nebolo potrebné.
Teraz som ale ešte k tomu začal robiť marketingové poradenstvo pre jednu Maďarskú firmu. kt.je platcom DPH. V tomto prípade už viem, že sa musím zaregistrovať, aby som im mohol fakturovať.
Moja otázka je:

Pre SK firmu budem od teraz vystavovať FA bez DPH a konečnú sumu s DPH? Potom si ku koncu roka budem nárokovať späť?
Pre MR firmu budem vystavovať tiež takýmto spôsobom?

Ako to ovplyvní moje dane? Keď som doteraz platil ročne cca 60€ daň. Predpokladám, že sa moje príjmy zvýšia o 400€. Teda to bude 1300/mes.

Ďakujem za Vašu odpoveď!

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobry den,

Rada by som Vas poprosila o radu. Onedlho zacnem podnikat v predaji oblecenia na vlastnej webstranke, ale tovar budem dovazat z Anglicka. Momentalne som registrovana ako zivnostnik a pri registracii o zivnost ma pracovnicka automaticky zaregistrovala na danovom urade. Po precitani par clankov k tejto teme zistujem, ze som sa asi zbytocne registrovala na danovom urade, a pravdepodobne som asi mala vyplnit nejaku inu formu, kedze tovar bude dovazany z Anglicka. Chapem, ze dobra uctovnicka mi moze vsetko vysvetlit, ale predsa by som sa Vas rada opytala
a) ci mozem registraciu na danovom urade zrusit, ak ano ako
b) pokial sa neda zrusit, musim danovy urad upovedomit, ze tovar bude dovazany zo zahranicia

Dakujem za Vas cas.

S pozdravom
K

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Matsches - Keď budete platcom DPH, budete vystavovať faktúry s DPH. DPH budete odvádzať štátu štvrťročne alebo mesačne. Odporúčam vám nájsť si na to účtovníka.

passion4fashion - To, že ste sa zaregistrovali na daňovom úrade, ste urobili správne. Registráciu nerušte.

Daňový úrad nemusíte upovedomovať o dovoze tovaru. Pozrite si hore v článku časť Nadobudnutie tovaru z členského štátu EU, či sa na vás nebude vzťahovať povinnosť stať sa platcom DPH.

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Zdravim Vas,

chcem predavat elektronicky tovar a sluzby cez internet prostrednictvom PayPal. Kupit si to teda moze ktokolvek zo sveta (cize SK, EU, aj mimo EU). Niektori mozno budu platcami DPH a ini nie. Ako mam toto riesit? Mozem ostat aj neplatcom DPH?

Dakujem.

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to s dovozom tovaru z Anglicka. Nakupujem a predávam hlavne detské oblečenie - mám živnosť, ale prechádzam na sro. Pravdepodobne presiahnem ročne hodnotou tovaru 13 941,45 € = budem sa musieť stať platcom DPH. Detské oblečenie v UK nepodlieha DPH - keď kúpim takýto tovar a predám ho na Slovensku, musím prirátať DPH ?

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobrý deň, prosím o radu. Trvalé bydlisko mám na Slovensku, ale onedlho sa budem sťahovať do ČR natrvalo. Adresu trvalého pobytu si ale meniť zatiaľ nemienim. Po založení živnosti by som chcela robiť najmä pre čechov. Dá sa to so SK živnosťou bez toho, aby som bola platcom DPH? Ďakujem za odpoveď.

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobry den. Nie som platcom DPH a vediem si jednoduche uctovnictvo. Momentalne vsak rokujem s mnozstvom vyrobcov urciteho tovaru (jeden kus sa predava od cca 150 po cca 2000 eur - pultova, eshopova cena) z celeho sveta ktori chcu aby som ich vyrobky predaval cez moj eshop. To znamena, ze budem nakupovat tieto vyrobky z celeho sveta a min. v Slovenskej a Českej republike ich cez eshop predavat. Nebude sa vsak jednat o velke, viackusove objednavky ale o kusovkove objednavky. Mam sa stat platcom DPH alebo co by ste mi doporucil? Dakujem za odpoved a prajem pekny den.

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobry den,

chcem sa opytat ci som dobre pochopil situaciu byt riadnym platcom DPH vs. byt len registrovanym pre dan.

 

Situacia je nasledovna: planujem si zalozit jednoosobovu s.r.o. ktora nebude mat zamestnancov budem iba ja konatel a majitel, chcem fungovat ako freelancer (programator, webdeveloper) budem ponukat svoje sluzby v statoch EU. Z toho ako som cital mi nic ine nezostava kedze budem v podstate fungovat iba so stami z EU, ze musim byt bud riadny platitel DPH, alebo sa minimalne zaregistrovat pre DPH. Ale ked som iba zaregistrovany, tak nemam pravo vyuzivat odpocet DPH na vstupe. Aky to ma vlastne vyznam? Ved logicky by pre mna mala byt jasna volba byt riadny platitel DPH z coho ja vidim len same vyhody, kedze mozem napriklad nakupovat auto, pocitac, zariadenie do kancelarie s tym ze si na vstupe mozem odpocitat DPH a ziadat doplatenie od statu, a v podstate na vystupe ziadnu DPH bych nemal mat kedze budem dodavat svoje sluzby len subjektom v EU ktory su platcovia DPH a ked obchodujete s EU tak DPH povinnost dopada na odberatela nie dodavatela ja budem davat faktury bez DPH tym padom. Spravne to chapem, ze keby takto podnikam tak v podstate ja mam len DPH na vstupe a ziadnu na vystupe? Vopred vdaka za vyjadrenie

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobry den, chcem Vas poziadat o radu. Predavam tovar prostrednictvom e-shopu. Nakupujem ho od svojho dodavatela z EU, ale prostrednictvom firmy ktoru nedavno zalozil na Slovensku. Moj obrat este nie je tak velky a preto zatial neuvazujem o registracii ako platca DPH. Co by ste mi poradili resp. trosku ma zneistil odsek:Nadobudnutie tovaru z členského štátu EU... ale ked ho kupujem na Slovensku nemal by v tom byt problem, alebo sa mylil? dakujem za radu. 

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

dobry den,

chcela by som sa opytat, som neplatca dph, ak by som chcela predavat tovar do clenskych statov eu, musim sa registrovat ako platca dph samotnym faktom, ze predavam do zahranicia? alebo pripadne ak prekroci moj obrat 13 941,45e alebo 49 790e?

dakujem,

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobrý deň.Som zamestnaný a plánujem si otvoriť živnosť popry zamestnaní.Konkrétne to bude e-shop internetový obchod.Plánujem nakupovať tovar s Českéj republiky od firmy ktorá je platcom DPH.Následne ho predávať konečnému spotrebiteľovi na Slovensku,ale aj do Českej republiky.Musím sa stať dobrovoľným platcom DPH?Nákup tovaru s DPH odhadujem na 10 000 euro ročne a predaj cca 15 000 euro.DPH-2100 euro zostáva v čechách?

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!