Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre začínajúceho podnikateľa

V tomto článku vám priblížim problematiku často skloňovanej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Pomôžem vám rozhodnúť sa, či byť alebo nebyť platca DPH.

Dobrovoľný platca DPH

Keďže začínajúci podnikateľ len ťažko naplní zákonné podmienky, aby sa musel stať povinným platcom DPH, zameriam sa najskôr na dobrovoľné rozhodnutie. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ustanovuje možnosť dobrovoľne sa stať platiteľom DPH aj bez splnenia zákonných podmienok pre povinných platiteľov.

Rozhodnutie o tom, či byť alebo nebyť dobrovoľne registrovaný pre DPH, musí urobiť každý podnikateľ podľa svojej individuálnej situácie. Platca DPH sa vám oplatí byť napríklad vtedy, ak chcete nakupovať pre vašu firmu tovar a služby bez DPH, prípadne ak plánujete podnikať v združení, ktoré je platcom DPH, alebo predpokladáte, že naplníte podmienky pre povinnú registráciu (o tých sa dočítate ďalej).

Registrácia na daňovom úrade, vydanie osvedčenia platcu a IČ DPH

V prípade, že sa rozhodnete, že sa chcete stať platcom DPH, pôjdete vyplniť príslušný formulár žiadosti o registráciu na daňový úrad. Daňový úrad vám vydá osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, IČ DPH, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v osvedčení sa stávate platcom DPH.

Mesačný alebo štvrťročný platca DPH

Ďalej je potrebné si zvážiť, či sa stať mesačným alebo štvrťročným platcom DPH. Ak by ste mali za predchádzajúci kalendárny rok obrat vyšší ako 331 939,19 eura, museli by ste sa stať povinne mesačným platcom DPH.

Ak túto podmienku nespĺňate, čo bude váš prípad, ak ste začínajúci podnikateľ, stanete sa zo zákona štvrťročným platcom DPH.

Ak by vám to vyhovovalo viac, môžete si dobrovoľne zvoliť aj to, že budete mesačným platcom. Toto rozhodnutie oznámite daňovému úradu pri registrácii.

Výhody a nevýhody štvrťročného platcu DPH

Výhodou štvrťročného platcu DPH je menšia administratívna náročnosť, teda menšia frekvencia podávania daňových priznaní - iba raz za štvťrok.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov máte dlhšie obdobie na to, aby ste nahromadili dostatok zdrojov na úhradu dane. Súčasne nemusíte viazať finančné prostriedky počas štvrťroka a namiesto toho ich môžete použiť na podnikanie.

Nevýhodou štvrťročného platcu je v prípade nadmerného odpočtu neskoršie vrátenie preplatku od štátu.

Výhody a nevýhody mesačného platcu DPH

Výhodou mesačného platcu je zasa skoršie vrátenie preplatkov DPH zo strany štátu - každý mesiac, nie iba raz za štvrťrok.

Nevýhodou mesačného platcu je vyššia administrarívna náročnosť. Daňové priznanie k DPH musíte podávať každý mesiac.

Taktiež musíte mať pripravenú k dispozícii dostatočnú sumu na odvedenie DPH štátu každý mesiac, nie iba raz za štvrťrok.

Povinný platca DPH

V druhej časti doplním aspoň základné informácie o povinnosti registrácie.

Ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnete obrat 49 790 eur, nemáte už na výber. Ste povinní podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Žiadosť musíte podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste splnili podmienku obratu.

Obdobne, ak ste súčasťou združenia, ak združenie dosiahne obrat 49 790 eur, sú všetci členovia združenia poviní podať žiadosť o registráciu.

Nadobudnutie podniku platiteľa DPH

Platiteľom sa stáva aj právnická, či fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku podnik alebo časť podniku platiteľa dane. To isté platí aj pre právneho nástupcu platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie.

Zahraničná firma

Zdaniteľná osoba – podnikateľ, ktorý nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane z pridanej hodnoty.

Zákon pritom vyníma z tejto povinnosti subjekty, ktoré napríklad dodávajú len prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, dodávajú tovar s inštaláciou alebo montážou atď.

Ak takáto zahraničná osoba dodáva do tuzemska tovar formou zásielkového predaja a celková hodnota bez dane takto dodaného tovaru presiahne v kalendárnom roku 35 000 eur, je rovnako povinná podať žiadosť o registráciu pre daň.

Nadobudnutie tovaru z členského štátu EU

Osobitnú skupinu tvoria obchodné aktivity v rámci štátov Európskej únie.

Ak podnikateľ, ktorý nie je platca DPH, nadobúda v tuzemsku (SR) tovar z iného členského štátu, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura. Žiadateľovi v tomto prípade daňový úrad pridelí registračné číslo IČ DPH najneskôr do 7 dní od doručenia žiadosti.

Nadobudnutie služby z členského štátu EU

Podobne ak podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre DPH je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinný platiť daň podľa Zákona o DPH, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň ešte pred prijatím takejto služby.

Podobne naopak, ak takýto neregistrovaný podnikateľ dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca tejto služby, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň tiež pred dodaním takejto služby.

Dajte si pozor na možné sankcie

Problematika už len samotnej registrácie je pomerne komplikovaná a je potrebné sledovať niekoľko ukazovateľov. Ak sa nerozhodnete pre dobrovoľnú registráciu k DPH, musíte si dať pozor na to, či vo vašom podnikaní nenastane okamih, v ktorom bude splnená čo i len jedna z vyššie uvedených podmienok. V takom prípade musíte bezodkladne požiadať o registráciu k DPH. Inak by vám hrozili sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti.

Na záver

Registráciu na daň z pridanej hodnoty si teda musíte zvážiť podľa toho, čo bude predmetom vášho podnikania, v akom územnom teritóriu budete podnikať a v akom rozsahu.

Neprehliadnite:
Registrácia DPH po novom
Odpočet DPH - kedy a ako si môžete odpočítať DPH
Povinný platca DPH - obrat za 12 mesiacov

O autorovi

Ing. Martin Radošovský je expertom na dane a účtovníctvo. Je majiteľom firmy BSC partners, s.r.o., ktorá sa zaoberá vedním účtovníctva pre podnikateľov. Môžete sa s ním skontaktovať cez stránku http://www.bscpartners.sk alebo emailom na adrese radosovsky@bscpartners.sk.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Byť alebo nebyť platca DPH - výhody a nevýhody pre...

Dobry den, prosim o radu.

Predmetom mojho podnikania je predovsetkym poradenska, resp. lektorska cinnost a tvorba informacnych produktov. V podstate nemusim od nikoho kupovat nejaky hmotny tovar a pod. (hmotne naklady na moje podnikanie su minimalne - napr. toner do tlaciarne). Z tohto titulu sa domnievam, ze nemusim byt platcom DPH... samozrejme ak nezarobim "prilis vela" tak aby som musela DPH platit povinne.

Co ma vsak zaujima je povinost platit DPH v pripade dodania mojich sluzieb zahranicnym klientom, napr. v pripade affiliate reklamy zahranicnej firmy na mojich webovych strankach, alebo v pripade spoluprace na projektoch pre zahranicne firmy.

Ďakujem vopred za Vase podnety a rady

Stránky

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!