Obmedzenie hotovostných platieb nad 5 000 eur

Obmedzenie hotovostných platieb

Od roku 2013 budú zakázané hotovostné platby nad 5 000 eur. Tieto bude možné vykonávať už iba bezhotovostne.

Obmedzenie hotovostných platieb pre podnikateľov aj nepodnikateľov

Od 1.1.2013 budú mať podnikatelia zakázané odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur.

Fyzické osoby - nepodnikatelia budú mať zakázané prijať alebo odovzdať hotovostnú platbu, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur.

Prečo sa zavádza obmedzenie hotovostných platieb

Toto opatrenie vláda vysvetľuje snahou zabrániť nepoctivému upravovaniu daňových základov. Nebude už možné vystavovať fiktívne príjmové a výdavkové doklady na vysoké sumy. Pomocou nich sa často generujú fiktívne výdavky podľa toho, ako je potrebné "upraviť" výšku príjmu pred podaním daňového priznania.

Výnimky v obmedzení hotovostných platieb

Budú však platiť aj výnimky. Obmedzenie hotovostných platieb nebude platiť napríklad pre dane a clá.

Obmedzenie nebude platiť ani vo výnimočných prípadoch ako sú vojna, krízový stav alebo núdzový stav.

Výnimku bude mať aj poštový platobný styk, preprava hotovosti a zmenárenská činnosť.

Pokuty za porušenie obmedzenia hotovostných platieb

Kto poruší obmedzenie hotovostných platieb, tomu bude hroziť vysoká pokuta.

Sankcia pre nepodnikateľov bude do výšky 10 000 eur a pre podnikateľov - fyzické aj právnické osoby - až do 150 000 eur.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Obmedzenie hotovostných platieb nad 5 000 eur

Musím sa smiať. Vysoké sumy pred podaním daňového priznania sa jednoducho rozdelia na niekoľko menších súm ako je 5000 Eur. A je vymaľované. Jedná sa len o niekoľko papierov navyše. Ale to im predsa vadiť nebude. Hlavne, že zákonu bude učinené zadosť. Páni vo vláde a v parlamente by najskôr mali prestať kradnúť a potom by podnikatelia s radosťou prispievali do rozpočtu, keby videli nejaké rukolapné výsledky. Myslím, že som vyslovila názor väčšiny podnikateľov a to hlavne drobných živnostníkov.

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!