Vaše povinnosti voči Sociálnej poisťovni od 1. júla 2012 (SZČO)

Povinnosti voči sociálnej poisťovni od 1.7.2012

Ak ste živnostník - samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), tieto povinnosti máte voči Sociálnej poisťovni od 1. júla 2012.

Od 1.7.2012 vám vzniká povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne podľa príjmov v roku 2011.

Povinné sociálne poistenie

Ak ste v roku 2011 dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 4078,68 eur, od 1.7.2012 vám vzniká povinné sociálne poistenie. Jedná sa o hrubý príjem, čiže celkové tržby bez odpočítania výdavkov.

V tom prípade ste povinní platiť odvody na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Za mesiac júl 2012 musíte zaplatiť poistné najneskôr do 8. augusta 2012.

Kedy musíte podať prihlášku

Ak ste doteraz neboli platcom povinného poistného do Sociálnej poisťovne, je vašou povinnosťou podať prihlášku na povinné poistné. Prihlášku musíte podať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu najneskôr do 9. júla 2012.

Kedy nemusíte podať prihlášku

Túto prihlášku nemusíte podávať, ak už ste platcom povinného poistného do Sociálnej poisťovne. Ak ste v roku 2011 mali vyššie uvedený príjem, povinné sociálne poistenie vám nezaniká a ďalej pokračuje vaša povinnosť jeho platenia. Doteraz ste platili podľa príjmov v roku 2010. Od júla budete platiť poistné podľa vašich príjmov v roku 2011.

Kedy musíte podať odhlášku

Ak váš príjem za rok 2011 nebol vyšší ako 4 078,68 eur, 30. júna 2012 vám zaniká povinné poistenie. V tom prípade musíte do 9. júla 2012 podať odhlášku z povinného sociálneho poistenia. Poistné za mesiac jún 2012 musíte zaplatiť do 9. júla 2012, keďže ôsmy deň lehoty splatnosti poistného, ako aj podania odhlášky, pripadá na nedeľu.

Ak ste umelec alebo autor

Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou v postavení napríklad umelca alebo autora, nevzniká vám povinné sociálne poistenie od 1. júla 2012. Na základe prechodného ustanovenia zákona sa na vaše dosiahnuté príjmy neprihliada ani vtedy, ak za rok 2011 boli vyššie ako 4 078,68 eur za predpokladu, že tieto príjmy ste dosiahli iba z činnosti umelca alebo autora. Je však potrebné zdôrazniť, že toto platí iba v roku 2012.

Nepremeškajte žiadny dôležitý článok! Zadajte vašu e-mailovú adresu vpravo a budete automaticky informovaní o všetkých našich nových článkoch.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!