Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s.r.o. - Oprávnenie užívať nehnuteľnosť

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné ako prílohu k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra pripojiť aj súhlas so zriadením sídla s.r.o. od vlastníka nehnuteľnosti. Spolu so súhlasom vlastníka je tiež potrebné priložiť aj výpis z katastra nehnuteľností (stačí vytlačený z internetu). Nasledujúci súhlas so sídlom s.r.o. vám môže poslúžiť ako príklad, ktorým sa môžete inšpirovať a upraviť si ho podľa vašich vlastných podmienok.

--------------------------------

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti Názov firmy, s. r. o.

Meno Priezvisko, narodený 1.1.1970, rodné číslo 700101/1234, bytom Ulica 123, 012 34 Bratislava

ako vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bratislava, popisné číslo 123, zapísanej v evidencii nehnuteľností Správy katastra pre obec Bratislava, katastrálne územie Bratislava, výpis z listu vlastníctva č. 999, ako stavba/dom na parcele č. 987, súpisné číslo 123,

týmto udeľuje súhlas so zápisom nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania spoločnosti Názov firmy, s. r. o. do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

V Bratislave dňa 1.4.2011

............................................................
Podpis vlastníka nehnuteľnosti

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s.r.o. ...

Dobrý deň, mala by som k téme tiež dotaz, či ak zriadím sídlo spoločnosti, v byte mojich rodičov, samozrejme s ich súhlasom, tak ak podpíšeme "Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s.r.o. ", či z toho pre nich môžu vyplynúť nejaké nepríjmenosti. Či je teda vhodnejšie uzavrie zmluvu o výpožičke, alebo nájomnú zmluvu na trebárs 1 izbu ako kanceláriu? Ďakujem za odpoveď

Re: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s.r.o. ...

Zdravim Vas,

chcem sa opytat, stretli ste sa s nasledujucou situaciou?

Problem: Preukazanie vlastnickeho vztahu k nehnutelnosti.

Situacia: jednosobova sro, konatel a zaroven spolocnik chce zapisat sidlo srocky na adrese svojho bytu, kde ma trvaly pobyt a je vylucnym (jedinym) vlastnikom bytu.

Dodane dokumenty: list vlastnictva pre pravne ucely

Vysledok: ORSR odmieta zapis pretoze nebol dodany dokument/listina preukazujuca opravnenie k uzivaniu nehnutelnosti atd podla zodpovedajucich zakonov. Podla informacii zo ZRSR je potrebne dodat uradne overeny suhlas vlastnika, ze suhlasi s tym aby si tam sro zapisala svoje sidlo.

Teda ... fyzicka osoba, ktora je zaroven konatelom a spolocnikom si musi dat sam sebe suhlas k tomu, ze suhlasi aby si na danej adrese jeho vlastna srocka zapisala sidlo. Nie je trochu nelogicke udelovat suhlas sam sebe?

Re: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s.r.o. ...

Vy síce konáte v mene právnickej osoby, ale právnická osoba sa vždy považuje za samostatný subjekt aj keď ste tam konateľom a spoločníkom. Napríklad teoreticky by mohol vzniknúť aj nájomný vzťah (nájomnou zmluvou) medzi Vami fyzickou osobou ako prenajímateľom nenuteľnosti a právnickou osobou Jednoosobova s.r.o., ako nájomcom. To by ste sa potom ešte museli ako fyzická osoba zaregistrovať na  DÚ na prenájom nehnuteľnosti.  

Vami spomínaný súhlas vlastníka teda napíšete nasledovne: V hlavičke Vaše údaje + bydlisko + rodné číslo, VEC-súhlas vlastníka bytu,  text: Dole podpísaný (meno priezvisko) - ako jediný majiteľ nehnuteľnosti/bytu č. lokalizovaného v bytovom dome č...... na ulici, súhlasím so zápisom sídla právnickej osoby Jednosobova s.r.o. na adrese uvedenej nehnuteľnosti. 


 

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!