Zvýšenie odvodov z podielu na zisku a dividend, preddavky

Zvýšenie odvodov z podielu na zisku a dividend

Toto je už štvrtý článok za sebou o zvyšovaní daní a odvodov. Z písania takýchto článkov nemám radosť, ale, žiaľ, realita je momentálne takáto.

Vládna strana schválila v parlamente zvýšenie zdravotných odvodov z dividend.

Toto zvýšenie sa vás týka, ak máte s.r.o. a budete si vyplácať podiel na zisku, keďže dividendami sa pre tento účel rozumie aj podiel na zisku s.r.o.

Zdravotné odvody z dividend od roku 2013 sú 14%

Od roku 2011 bol zavedený zdravotný odvod z dividend vo výške 10%.

Od 1.1.2013 sa výška zdravotného odvodu z dividend zvyšuje na 14%.

Zvýšenie odvodov pre zdravotne postihnutých

Do roku 2012 platilo, že ak boli vyplatené dividendy zdravotne postihnutej osobe, výška odvodov bola iba 5%. Toto sa od roku 2013 ruší. Aj zdravotne postihnutí budú platiť odvody z dividend vo výške 14%.

Minimálny vymeriavací základ sa ruší

Doteraz sa neplatili odvody z dividend, ktoré nepresiahli výšku mesačného minimálneho základu (44,2 percenta z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). To sa od roku 2013 ruší a odvody sa budú platiť aj z akejkoľvek malej sumy dividend.

Maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje

Maximálny vymeriavací základ bol 36-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Do toho sa započítavali všetky vymeriavacie základy zo všetkých príjmov, vrátane príjmov z dividend. V roku 2012 je to 27 684 eur (36-násobok priemernej mesačnej mzdy v roku 2010 769 eur).

Od roku 2013 budú mať odvody z dividend svoj samostatný naximálny vymeriavací základ. Budú sa do neho započítavať iba príjmy z dividend a jeho výška bude 120-násobkom priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2013 bude maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend 94 320 eur (120 násobok priemernej mesačnej mzdy v roku 2011 786 eur).

Ktoré dividendy nebudú zasiahnuté zmenami

Zmeny sa týkajú dividend vyplatených zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo po 31.12.2013.

Odvody z dividend vyplatených zo zisku, ktorý vznikol do 31.12.2012 sa budú stále platiť po starom, teda vo výške 10%.

Preddavky na zdravotné poistné z dividend

Od roku 2013 sa zavádza aj ďalšia novinka. Sú ňou preddavky na zdravotné poistné z dividend.

Doteraz sa žiadne preddavky na zdravotné odvody z dividend neplatili. Odvody z dividend sa celé doplácali až v ročnom zúčtovaní.

Od roku 2013 sa budú platiť aj preddavky na zdravotné odvody z dividend.

Preddavok na zdravotné odvody z dividend za poistenca bude odvádzať platiteľ dividend.

Preddavok musí byť zaplatený do 8. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

Preddavok sa bude platiť vo výške 14% zo sumy dividend vyplatených v kalendárnom mesiaci, najviac zo sumy 120-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Súvisiace témy: 

Komentáre

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!