Články o podnikaní

Ročné zúčtovanie poistného - ďalšie termíny

31. júl 2006 – zamestnávateľ musí zdravotnej poisťovni oznámiť výsledky ročného zúčtovania medzi zamestnávateľmi a zamestnancami

31. august 2006 – zamestnávateľ musí predložiť zdravotnej poisťovni oznámenie o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2005

Povinnosti SZČO a zmeny v platení poistného od 1. júla 2006

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali v roku 2005 podľa daňového priznania príjem vyšší ako 82 800 Sk (pričom sa myslí príjem bez odpočítania výdavkov), sú od 1. júla 2006 povinné platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné poistenie + invalidné poistenie) a poistné do rezervného fondu solidarity. Do 30. júna 2006 majú túto povinnosť len tie SZČO, ktorých príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2004 bol vyšší ako suma 78 000 Sk.

Stránky