Články o podnikaní

VIDEO: Sadzba dane z príjmu SZČO 2013, 2014

Vláda zrušila rovnú daň z príjmu a nahradila ju takzvanou progresívnou daňou.

V tomto videu sa dozviete, aké nové sadzby dane z príjmu sa zaviedli a ktorou z nových sadzieb sa budú zdaňovať vaše príjmy.

Bude to to 19 alebo 25 percent? Sledujte toto video a všetko sa dozviete.

Ako si môžete znížiť daň z príjmu III: Nezdaniteľná časť základu dane na dôchodkové sporenie 2012, 2013

Nezdaniteľná časť - dôchodkové sporenie

Znížte si daň z príjmu o nezdaniteľnú časť - dobrovoľné dôchodkové sporenie. V tomto článku sa dozviete ako.

Ako si môžete znížiť daň z príjmu II: Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela 2012, 2013

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

Váš daňový základ si môžete znížiť aj o nezdaniteľnú časť základu dane na maželku/manžela. V tomto článku sa dozviete ako.

Štát núti poctivých podnikateľov uhrádzať nedoplatky na DPH za nepoctivých (ručenie za DPH)

Poctiví podnikatelia budú musieť uhrádzať nedoplatky na DPH za nepoctivých

Ak budete robiť obchod s nepoctivou firmou, ktorej z tohoto obchodu vyplynie povinnosť odviesť DPH, ktorú ale neodvedie, budete túto DPH musieť za nepoctivú firmu odviesť vy sami!

Stránky