Články o podnikaní

Daň z motorových vozidiel (cestná daň) a sadzby 2012, 2013

Za každé motorové vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo na činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmov, sa musí platiť daň z motorových vozidiel (tzv. cestná daň). Sadzby dane z motorových vozidiel a všetky dôležité informácie nájdete v tomto článku.

Splatnosť faktúr obmedzená zákonom, úroky z omeškania, paušálna náhrada nákladov na pohľadávku

Obmedzenie splatnosti faktúr

Poslanci schválili novelu obchodného zákonníka, podľa ktorej bude od februára 2013 maximálna lehota splatnosti faktúry 60 dní.

O pridelení dotácie na podnikanie bude rozhodovať výbor pre otázky zamestnanosti: Prečo je to hlúposť

Výbor pre otázky zamestnanosti rozhoduje o dotácii na podnikanie

Každú žiadosť o príspevok na podnikanie bude individuálne posudzovať výbor pre otázky zamestnanosti. V tomto článku sa dozviete, prečo je to hlúposť.

Stránky