Články o podnikaní

Živnostníci/SZČO: Výpis z daňového priznania do sociálnej poisťovne nenoste

Ak ste živnostník/SZČO, tento rok nemáte povinnosť doniesť do sociálnej poisťovne výpis z daňového priznania.

Doteraz boli všetci živnostníci zvyknutí na to, že do konca júna museli doručiť sociálnej poisťovni výpis z daňového priznania. Podľa neho sociálna poisťovňa určuje výšku odvodov.

Podľa najnovších predpisov vám táto povinnosť odpadá. Daňové priznanie podáte tak ako vždy do 31. marca na daňový úrad. Daňový úrad potom sám zabezpečí doručenie výpisu z vášho daňového priznania do sociálnej poisťovne.

Založenie s.r.o. postup - Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

Daň z nehnuteľností za rok 2010, do 31.1.2011 podať daňové priznanie

Daň z nehnuteľností sa vzťahuje na byty a nebytové priestory v bytovom dome, stavby a pozemky. Ak ste nehnuteľnosť získali v minulom roku, alebo v minulom roku nastala zmena vo vašich nehnuteľnostiach, musíte do 31. januára podať daňové priznanie pre daň z nehnuteľností.

Problematiku dane z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Kto musí platiť daň z bytov a nebytových priestorov

Daň z bytov a nebytových priestorov musí platiť

Výška stravného (diety) do nákladov pre živnostníka (SZČO)

Živnostník (SZČO) si môže dať do nákladov stravné (diety) za každý odpracovaný deň. Čítajte ďalej, dozviete sa aktuálnu výšku stravného pre rok 2011 a viac.

Uplatňovanie stravného sa riadi podľa zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Živnostník má právo na stravné za každý odpracovaný deň. Toto stravné je daňovo uznateľným nákladom.

Daň a odvody z prenájmu bytu alebo inej nehnuteľnosti musíte platiť aj vy

Podľa najnovších pravidiel sa menia podmienky pre platenie daní a odvodov z prenájmu nehnuteľností. Povieme vám ako.

Predtým ste nemuseli z prenájmu nehnuteľnosti platiť žiadnu daň, ak celková suma prenájmu za rok neprekročila päťnásobok životného minima. Daň sa platila iba z čiastky nad päťnásobok.

Po novom sa pravidlá zmenili. Nezdaniteľná čiastka pri prenájme nehnuteľností sa znížila na 500 eur. Všetok príjem z prenájmu nad 500 eur za rok budete musieť zdaniť.

Stránky