Ustanovenie konateľov do funkcie - Podpisový vzor konateľov

Ustanovenie konateľov do funkcie

V zmysle článku 16 spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Názov Firmy, s.r.o. boli do funkcie štatutárnych orgánov – konateľov spoločnosti zvolení

Meno Priezvisko, rod.č.: 700101/1234, nar. 1.1.1970
bytom: 012 34 Bratislava, Ulica 1
a
Meno2 Priezvisko2, rod.č.: 600101/4321, nar. 1.1.1960
bytom: 543 21 Bratislava, Ulica 2

Výkon funkcie začnú vykonávať dňom vzniku spoločnosti, t.j. dňom jej zápisu do obchodného registra.
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Konateľ Meno Priezvisko prehlasuje svoj podpisový vzor nasledovne: .......................

Konateľ Meno2 Priezvisko2 prehlasuje svoj podpisový vzor nasledovne: ........................

V Bratislave dňa..........

Meno Priezvisko.....................

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Medzi ukážkami dokumentov chýba súhlas vlastníka nehnuteľnosti o povolenie zápisu sídla sro do obchodného registra. Neviete mi poradiť, kde by som tento súhlas našla ? Chcela by som založiť sro-čku a už len tento doklad mi chýba... ďakujem za každú malú radu a pomoc.

sídlo

Do nájomnej zmluvy stačí dať vetu v tom zmysle, že prenajímateľ súhlasí so zriadením sídla spoločnosti v prenajímaných priestoroch.

sídlo

Ide o nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve osoby/byt/, ktorá bude prokurista v sro. Aj vtedy treba spísať nájomnú zmluvu ? Alebo stačí len prehlásenie, že súhlasí so zriadením sídla spoločnosti v priestoroch,ktoré sú jeho osobným vlastníctvom ?

podpisovy vzor konatelov

Dobry den,

chcem sa uistit len ze tento dokument ked ma len jedneho konatela a 2 spolocnikov tak na konci za riadkom V Bratislave dna ....
sa podpisu vsetci spolocnici alebo len ustanoveny konatel ?
Dakujem

Re: Ustanovenie konateľov do funkcie - Podpisový vzor konateľov

veru, tento dokument je z tych nepodarenejších, spajať dokopy vymenovanie do funkcie a podpisový vzor nie je najšťastnejšie. len na margo - konateľa vymenúva ten orgán, do pôsobnosti ktorého to podľa zakladajúceho dokumentu patrí, čiže valné zhromaždenia.

Pri zakladaní spoločnosti je konateľ ustanovený do funkcie zakladateľom / zakladateľmi.
V priebehu existencie konateľa vymenúva valné zhromaždenia. Ak spoločnosť má jediného spoločníka, tak on ako jediný zakladateľ, ktorý nahrádza valné zhromaždenie, môže ustanoviť konateľa do funkcie. Ak však spoločníkov je viacej, tak by konateľa do funkcie malo ustanovovať len valné zhromaždenie (v takomto prípade môže za valné zhromaždenie podpisovať predsedajúci, resp. na základe rozhodnutia VZ vypracuje vymenovanie do funkcie doterajší konateľ)

Dobrý deň Chcem sa spýtať

Dobrý deň
Chcem sa spýtať Zakladáme s.r.o. ktorá sa bude zaoberať stavebnou činnosťou Je nutné aby niekto zo spoločníkov alebo kanatelov bol z oboru murár alebo tak?

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!