Vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) - vzor

Meno Priezvisko, bytom 012 34 Bratislava, Ulica 1
Vyhlásenie jediného spoločníka

Zakladateľskou listinou zo dňa 27.1.2011 bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným Názov Firmy, s.r.o. so sídlom 432 10 Bratislava, Ulica 2.

Ako zakladateľ uvedenej spoločnosti vyhlasujem, že nie som jediným zakladateľom ani jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.

V Bratislave, dňa 27.1.2011

Meno Priezvisko

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Nie

Podľa §112 sa k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra prikladá písomné vyhlásenie zakladateľa alebo zakladateľov o tom, či sú alebo nie sú zakladateľmi alebo spoločníkmi inej spoločnosti. To je toto uverejnené vyhlásenie.

Ak zakladateľ alebo spoločník spadá pod niektorý prípad z §105a, vtedy musí predložiť navyše ku všetkým ostatným dokladom ešte aj doklady o splnení povinností ustanovených v §105a.

Ale

Ale formuláciu "...že nie som jediným zakladateľom ani spoločníkom... " som zmenil na "...že nie som zakladateľom ani spoločníkom...".

ALE / Jediný zakladateľ

Tu by som nesúhlasil. Môžem si predsa založiť jednochlapovú eseročku, aj keď som spoločníkom v iných eseročkách. Ja len nesmiem mať viac "jednochlapoviek". Takže "jediný" tam podľa mňa má svoje opodstatnenie.

Jediný zakladateľ

No, ono je to podľa obchodného zákonníka presne takto:

§ 105a
(1) Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

Čiže keď tu bolo napísané "zakladateľom" inej spoločnosti, tak to vlastne zahŕňa v sebe aj "jediným zakladateľom", čiže na OR by to prešlo. Ale aby to teda bolo úplne podľa OZ, tak teraz je tam "nie som jediným zakladateľom ani jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach". Teda v nula, jednej, alebo dvoch, takže ešte môžem založiť minimálne jednu, kde budem jediným zakladateľom/spoločníkom.

Re: av2

dobrý postreh a pre Jozef Maczvalda - veľmi by som sa na tieto predlohy nespoliahal - majú svoje chyby

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!