Zákony súvisiace s podnikaním

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 1.10.2014

Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 1.10.2014
Účinnosť do: 31.12.2014

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 200/2003 strana 3559

PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM:
121/2005 Z.z.
513/2006 Z.z.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 289/2008 Z.z. účinný od 1.1.2014 (ERP, registračná pokladňa - zákon)

Zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.
Účinnosť od: 1.1.2014
Účinnosť do: 30.9.2014

Stránky