Ručenie za záväzky firmy - najdôležitejšia vec zo všetkých

Toto je prvá časť seriálu o rozdieloch medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným Živnosť alebo s.r.o. - aké sú rozdiely a čo je pre vás výhodnejšie?

Ak v poslednom čase sledujete MojePodnikanie.sk, možno ste si všimli článok Toto je absolútne najdôležitejší rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. V tomto článku detailne píšem o najdôležitejšom rozdiele medzi s.r.o. a živnosťou. Je ním spôsob ručenia za záväzky firmy.

Ručenie - najdôležitejšia vec zo všetkých

Rozdiel v spôsobe ručenia je dôležitejší než všetky ostatné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o. dokopy. Ak vás zaujímajú detaily, odporúčam vám prečítať si spomínaný článok. V tomto článku zostanem pri stručnejšom vysvetlení.

Čo sa myslí ručením? Myslí sa tým ručenie za záväzky firmy. Zjednodušene povedané dlhy. Ide o peniaze, ktoré má vaša firma zaplatiť niekomu - napríklad inej firme, banke, atď. Môžu to byť napríklad faktúry, ktoré má vaša firma uhradiť, alebo napríklad úver od banky, ktorý má vaša firma splácať.

Ručenie živnostníka

Živnostník - fyzická osoba ručí za záväzky firmy celým svojím majetkom, vrátane svojho súkromného majetku. To znamená, že ak sa firma živnostníka dostane do finančných problémov a nie je schopná vyrovnať svoje záväzky, môže sa siahnuť na jeho súkromný majetok. Z neho sa tieto záväzky, alebo aspoň ich časť, uhradia.

Ručenie s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ako už napovedá jej názov, poskytuje obmedzené ručenie. To znamená, že spoločnosť síce ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, ale už nie súkromným majetkom svojho majiteľa. Súkromný majetok majiteľa s.r.o. je striktne oddelený od firemného. V žiadnom prípade sa naň nebude siahať v prípade finančných problémov spoločnosti.

Ručenie spoločníka s.r.o.

Spoločník (majiteľ) s.r.o. ručí za záväzky spoločnosti iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Ak svoj vklad splatil v celej výške, nič viac sa už od neho v prípade neschopnosti spoločnosti splácať svoje záväzky požadovať nebude. Ak svoj vklad celý nesplatil, bude sa od neho vyžadovať iba suma vo výške nesplatenej časti vkladu. Nič viac.

Výhodnejšia je jednoznačne s.r.o.

Ak by ste sa mali rozhodovať medzi živnosťou a s.r.o. podľa spôsobu ručenia, jednoznačne a bez váhania by ako výhodnejšia zvíťazila s.r.o. Tá totiž na rozdiel od živnosti zaručuje jasné oddelenie firemného majetku od súkromného majetku majiteľa firmy.

Sú však aj iné kritériá, ktoré pri rozhodovaní musíte vziať do úvahy. Viac sa dozviete v ďalších častiach seriálu.

Všetky časti seriálu o rozdieloch medzi živnosťou a s.r.o. nájdete tu.

Ak chcete byť informovaní o našich nových článkoch, zadajte vašu emailovú adresu vpravo.

Odoberajte najnovšie články a videá o podnikaní emailom!

Komentáre

Re: Ručenie za záväzky živnostník

Chcel by som sa Vás opýtať, ktorý zákon určuje, že živnostník musí ručiť celým majetkom? Prečo musí? Poskytne živnostníkovi dostatočnú ochranu, pred ručením svojím osobným majetkom, zmluva o diele, v ktorej budú určené podmienky ručenia napr. do výšky 10 000Eur? Ďakujem

Dôležité: Dodržujte tieto pravidlá písania príspevkov a komentárov!