Tvorba web stránok pre
  • 0904 301 005 (od 7:00 do 23:00)
  • pavol@pavolvarhanik.sk​​

Podmienky používania webových stránok PavolVarhanik.sk

1.
Prevádzkovateľom webových stránok PavolVarhanik.sk je Mgr. Pavol Varhaník, Súľov 213, 013 52 Súľov-Hradná, IČO: 40069516 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.
Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah na stránkach PavolVarhanik.sk je chránený autorskými právami.

3.
Podmienkou využívania časti služieb PavolVarhanik.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Pre registráciu používateľa je požadovaná jeho e-mailová adresa, ktorá nebude bez jeho súhlasu prevádzkovateľom zverejnená a bude slúžiť výhradne na účely spojené s prevádzkovaním stránok PavolVarhanik.sk a na komunikáciu prevádzkovateľa s používateľom. Používateľ sa môže rozhodnúť zverejniť svoju e-mailovú adresu na stránkach PavolVarhanik.sk v komentároch a v diskusných príspevkoch, za čo však prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

4.
Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na PavolVarhanik.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje.

5.
Prevádzkovateľ bude zabezpečovať spoľahlivosť prevádzky stránok PavolVarhanik.sk podľa svojich najlepších schopností. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním stránok PavolVarhanik.sk je vylúčené.

6.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do PavolVarhanik.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

7.
Používateľ môže na stránkach PavolVarhanik.sk zverejňovať svoje príspevky a komentáre, pričom musí dodržiavať pravidlá písania príspevkov a komentárov, nachádzajúce sa na stránke https://pavolvarhanik.sk/pravidla-prispevkov. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý zverejní na PavolVarhanik.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejňovať príspevky a komentáre používateľa na stránkach PavolVarhanik.sk a na iných webových stránkach a vo všetkých webových, tlačených, obrazových, multimediálnych alebo iných materiáloch, prevádzkovaných alebo vydávaných prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený používať príspevky a komentáre používateľa v materiáloch propagujúcich služby a produkty prevádzkovateľa. Za použitie príspevkov a komentárov, ktoré používateľ zverejní na PavolVarhanik.sk prevádzkovateľom neprináleží používateľovi žiadna odmena. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia vykonávať zásahy a zmeny v príspevkoch a komentároch používateľa a vymazávať príspevky a komentáre používateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia zablokovať alebo vymazať účet používateľa.

8.
Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach PavolVarhanik.sk reklamu.

9.
Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať štatistiku prístupov používateľa na stránky PavolVarhanik.sk. Na tieto účely je prevádzkovateľ oprávnený používať vlastné softvérové riešenia ako aj softvérové riešenia a služby tretích strán.

10.
Prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť niektoré služby PavolVarhanik.sk.

11.
Používateľ nesmie zasahovať do štruktúry a vzhľadu PavolVarhanik.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu zverejneného prevádzkovateľom alebo iným používateľom a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť stránok PavolVarhanik.sk.

Tieto podmienky používania sú platné od 11. 7.2018.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.