Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Rovnako, ako minulý rok, aj tento rok sú poistenci zdravotných poisťovní povinní podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za predchádzajúci rok.

Vyplnené tlačivá ročného zúčtovania zdravotných odvodov musia byť odovzdané zdravotným poisťovniam najneskôr do 30. júna 2007.

Termín na zaplatenie nedoplatkov na zdravotnom poistení je 31. október 2007. Rovnaký termín platí aj pre zdravotné poisťovne, ktoré do toho istého dňa musia poistencom vrátiť preplatky.

Pridaj komentár

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.