Ohlasovacie živnosti

Ohlasovacie živnosti sú tie živnosti, ktoré sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia živnostenskému úradu. Pri ohlasovaní niektorých živností je potrebné predložiť doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť na vykonávanie týchto živností. Medzi…

Čítať ďalej

Druhy živností

Aktualizované 23.12.2010 podľa najnovšej verzie Živnostenského zákona. Živnosti je možné deliť podľa niekoľkých kritérií. Podľa §9 živnostenského zákona sa živnosti delia podľa spôsobu získania živnostenského oprávnenia na ohlasovacie a koncesované. §9 bol zo živnostenského…

Čítať ďalej
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.