Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Stiahnuť alebo zobraziť vo formáte PDF:

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ZZ_1991_455_20180401

Pridaj komentár

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.